HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Ser utdanning fra studentenes perspektiv

Jannecke Wiers-Jenssen motiveres av å fylle inn kunnskapshull og er opptatt av å bringe kunnskapen ut til dem som kan ha nytte og interesse av den.

Kjersti Lassen Publisert: Oppdatert:
portrett av Jannecke Wiers-Jenssen

Etter mange år som oppdragsforsker ved NIFU gleder Jannecke Wiers-Jenssen seg til å ta del i endringene i UH-sektoren fra innsiden. Den ferske førsteamanuensisen ved Senter for profesjonsstudier (SPS) har hele karrieren interessert seg for utdanning og studentenes perspektiver.

Nysgjerrig på studenter

– Jeg er nysgjerrig på hvorfor studenter velger å studere bestemte fag. Jeg er også opptatt av hva som skjer i selve utdanningen. I hvilken grad mestrer studentene utdanningen, og hvordan vurderer de ulike sider ved kvaliteten?

– Jeg har også vært opptatt av hva som skjer med dem etter utdanningen, hvordan overgangen til arbeidsmarkedet er for ulike grupper av studenter. Får studentene de jobbene de har utdannet seg til?

Selv ble hun forsker litt ved en tilfeldighet, da hun fikk jobb som vitenskapelig assistent etter hovedfaget. Men hun har havnet på rett hylle, siden det å samle inn og analysere data var ting hun gjerne ville gjøre.

I doktorgradsarbeidet spesialiserte Wiers-Jenssen seg på norske studenter i utlandet, et felt hun har vært litt alene om å forske på. Siden har hun vært opptatt av både de norske studentene i utlandet   og utenlandske studentene som kommer til Norge.

– Hva slags faglig utbytte får en av studier i utlandet? Og hva det har å si for jobbmulighetene når man kommer tilbake fra utlandet?

Utenlandsopphold beriker livet

Som forsker ved SPS skal Wiers-Jenssen blant annet studere studiekvalitet, studiemestring og relasjonen mellom utdanning og arbeidsliv. I tillegg ønsker hun å se på internasjonalisering og studentutveksling i profesjonsutdanningene.

– Jeg ser fram til å gå mer i dybden. Hva skjer med studenter som har vært på utveksling? Hvordan kan erfaringene brukes inn i utdanningen? Hvordan kan vi best trekke veksler på den kompetansen som utenlandske studenter bringer med seg til Norge?

Hittil har hun funnet ut at mange utenlandsstudenter oppgir at de vokser på utfordringene. De synes det er slitsomt underveis, men bra i ettertid. Det er ikke mange som gir opp og reiser hjem, noe som dels skyldes at de legger prestisje i å mestre utenlandsoppholdet, og fordi de ofte er svært motiverte.

– I ettertid tolker gjerne studentene utfordringene som noe positivt, sier hun.

Jannecke Wiers-Jenssen reiser også gjerne langt vekk når hun har sjansen. På kontoret har hun minner fra ulike reiser, og en hinduistisk kunnskapsgudinne som inspirasjon på veggen.

Bringe kunnskapen tilbake

En sterk nysgjerrighet er drivkraften til de fleste forskere. Wiers-Jenssen forteller at forskningsspørsmål kan komme til henne i ganske dagligdagse situasjoner.

– Noe av det jeg synes er morsomt å holde på med er rett og slett spørsmål som ikke nødvendigvis er så avanserte, men der det mangler kunnskap på feltet.

– Jeg liker å framskaffe informasjon som jeg tenker kan være nyttig for ganske mange. Jeg er opptatt av å bringe kunnskapen tilbake til dem det gjelder, enten det er sykepleiere, lærere eller studenter. Studenter er for eksempel interessert i hvilke muligheter ulike utdanninger gir på arbeidsmarkedet.

Grunnlag for beslutninger

Wiers-Jenssen har jobbet mye med å analysere student- og kandidatundersøkelser. Hun er vant til å tenke på hva som kan komme ut av forskningen.

– Jeg er vant til å levere kunnskap som er grunnlag for den nasjonale kunnskapspolitikken. Jeg er opptatt av å drive med forskning som er ganske anvendt, og som kan bidra til å belyse aktuelle utdanningspolitiske problemstillinger.

– Forskernes rolle er ikke først og fremst å produsere politikk, men til å bidra til et bedre beslutningsgrunnlag. Så får andre ta jobben med å finne ut hva som skal gjøres, sier hun.