HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Skal forske på sosiale mediers rolle i byutviklingen

Forskere ved OsloMet skal sammenligne byene Oslo, Madrid og Melbourne i et nytt forskningsprosjekt om lokaldemokrati i en digital hverdag.

Sonja Balci Publisert: Oppdatert:
Sissel Hovik

Forskningsprosjektet Democratic Urban Development in the Digital Age har fått 8 millioner kroner fra Forskningsrådets DEMOS-program. Prosjektet var ett av tre som nådde opp blant 22 søkere.

– Vi ønsker å finne ut i hvilken grad innbyggere bruker nye digitale kanaler som sosiale medier for å påvirke byutviklingsprosesser, forklarer professor Sissel Hovik ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Hun leder prosjektet som skal sammenligne byene Oslo, Madrid og Melbourne. Ved å sammenligne disse byene ønsker de å finne eksempler på beste praksis.

– Dessuten er det viktig å finne ut hvordan byenes politiske og administrative ledelse følger opp innspill fra innbyggerne, sier hun.

Styrker forskning på storbyer

Sosiale medier har et stort potensial for informasjonsdeling og dialog innbyggere i mellom, og mellom innbyggere og de lokale myndighetene.

– Det er imidlertid en fare for at dette slår skjevt ut, og at en når frem til noen grupper og ikke andre, påpeker Hovik.

– Det er også en risiko for at innbyggernes engasjement ikke følges opp av de lokale myndighetene. Derfor er det behov for mer kunnskap om dette.

Foruten Sissel Hovik deltar Kristin Reichborn-Kjennerud, G. Athony Giannoumis, Ingar BrattbakkKristoffer Kolltveit og Inger Marie Stigen i prosjektet, som er et samarbeid mellom Institutt for offentlig administrasjon og ledelse, Institutt for informasjonsteknologi og AFI ved OsloMet, og Universidad Complutense de Madrid og RMIT University i Melbourne.

Prosjektet skal gå fra juli 2018 og ut 2021.

Om DEMUDIG

  • Prosjektet Demokratisk byutvikling i den digitale tidsalderen ( Democratic Urban Development in the Digital Age - DEMUDIG) undersøker omfanget og betydningen av innbyggerdeltakelse gjennom IKT og sosiale media i byutviklingsprosesser.
  • Det er et tverrfaglig prosjekt som kombinerer innsikt fra ulike fagdisipliner: statsvitenskap, informasjons- og kommunikasjonsteknologi og sosiologi/samfunnsgeografi.
  • Prosjektet kombinerer ulike datakilder og metoder:
    - Studie av kommunikasjonsstrategiene til de tre byene og hvordan de digitale plattformene er utformet.
    - Spørreundersøkelser som kartlegger innbyggernes bruk av digitale kanaler og de påvirkningsmuligheter det gir på byutviklingsprosesser i de tre byene.
    - En case-studie i Oslo som undersøker hvordan kommunen legger til rette for deltakelse og følger opp initiativ og synspunkter fra innbyggerne.