HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Skrev en bok som ikke fantes

De ønsker fokus på estetikk og barn og unge med spesielle behov.

Kari Aamli Publisert: Oppdatert:
Torgeir Haugen og Kjell Ivar Skjerdringstad

Prosjektet startet med en tverrfaglig internasjonal konferanse for tre år siden. Deretter utviklet de et 30 studiepoengskurs og nå kommer boka Children and Young People, Aesthetics and Special Needs – An Interdisciplinary Approach .

– Det er et stort hull når det gjelder arbeidet med estetikk og barn med særlige behov, sier førstelektor Torgeir Haugen ved Institutt for barnehagelærerutdanning. – Estetikk er allestedsværende, litt diffust og ofte griper vi ikke fatt i det. Dette er et felt som er uforløst.

Sammen med professor Kjell Ivar Skjerdingstad ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag har han redigert den nye boka.

– Kapitlene i boka er ofte konkrete eksempler som viser at estetikken er arbeidsdyktig, sier Skjerdingstad. – Ved å tenke estetisk kan man få til mye spennende sammen med barna og de unge. I dette arbeidet er biblioteket også en arena og en viktig boltreplass. Det er et sted hvor barna kan utfolde seg estetisk etter lystprinsippet.

Estetikk i dagens samfunn

Begge forfatterne er interessert i estetikk og hvordan det virker inn i samfunnet. Haugen er opptatt av barnehager og skoler ikke bare skal innrette seg mot tester og læring, men også gi opplevelser. Samtidig ønsker han at flere enn spesialpedagogene skal bry som om estetikk og barn med særskilte behov.

– Dette handler om svært mange barn og med svært ulike behov, men boka ønsker å vise hvordan man kan bruke estetikk som en ressurs sammen med barna, sier Haugen.

Det kan være barn og unge som har svake ferdigheter motorisk eller kognitivt, de kan ha syns- eller hørselstap, språk- og taleutfordringer eller problemer med oppførsel.

Boka har blant annet kapitler om unger som får sirkusutfordringer og blir reddet til et bedre liv, og ei jenta som alltid har vært stengt inne i seg selv, men gjennom en danseworkshop klarer hun å uttrykke seg.

Haugen er primus motor for arbeidet. Han underviser i litteratur ved barnehagelærerutdanningen, men har tidligere jobbet i barnevernet og er selv oppvokst på Torshov spesialskole der faren var førstelærer. – Så du kan godt si at jeg har en del realkompetanse når det gjelder barn og unge med særskilte behov.

Å gjøre en forskjell

– Jeg ønsker å gjøre en forskjell, ikke bare være avtrykk av rammeplaner. Vi jobber med kommende undervisere, og det er viktig at vi er bevisste på hva slags folk vi trenger i arbeidet med barn og unge.

– Mange barn og unge mangler språk slik at de kan uttrykke følelsene sine, eller de klarer ikke å gjenkjenne følelsene. Andre vet ikke hvordan de skal håndtere følelsene eller de kan føle seg ensomme og forlatt. Da jeg jobbet i barnevernet møtte jeg unge som aldri var blitt lest for.

– Estetikk handler om opplevelser, nærvær og tilstedeværelse, sier Skjerdingstad. – Vi har skrevet om barn med særskilte behov, men temaet har selvsagt overføringsverdi til alle barn og unge.

– Alle barn har særskilte behov i spesielle situasjoner, sier Haugen. – Det kan være noen som har mistet moren sin eller blir mobbet på skolen. Da er man i en situasjon hvor mang trenger noe ekstra.

Kapitler fra kollegaer

Bokforside

I tillegg til Haugen og Skjerdingstad skriver flere fagpersoner fra barnehagelærerutdanningen kapitler i boka.

Førsteamanuensis Inger Marie Lindboe skriver om The Significance of the Body – Aesthetics and Equal Status in Professional context .

Universitetslektorene Unn-Wenche Joramo and Kristin H. Pedersen skriver om Special Needs – Principles, Possibilities and Challenges . Sammen med universitetslektor Kristin Danielsen Wolf skriver de også om Inclusive Aesthetic Practices .

Universitetslektor Samira Jamouchi skriver om Performance Art and Creative Agency – Meeting Children in Other Ways.

Universitetslektor Knut Olav Kristensen og professor Anne Greve skriver om Dramatic Play – Modelling Teachers` Interactions in Kindergarten .

Førstelektor Jeanette Helleberg Dybvik skriver om REbelrebEL – A Performance to Inspire Inclusion. Hun skriver også et kapittel sammen med sykehuslærer Unni Kjellmann om Aesthetic Being and Learning for Hospitalised Children.

Universitetslektor Elly Herikstad Tuset skriver om A Tasting Plate – The Aesthetic Experience of Food in Early Childhood Education and Care.

Førstelektor Elena Tkachenko og universitetslektor Ruth Elisabet F. Arends skriver om To Be or Not to be Bilingual – For Children with Special Needs?

Førstelektor Eivind Karlsson skriver om Literature for Children with Special Needs – A Complex Landscape

Boka lanseres mandag 11. juni klokka 15.30 i fellesområdet i 4. etasje i Pilestredet 42.

Referanse

Torgeir Haugen og Kjell Ivar Skjerdingstad (red.): Children and Young People, Aesthetics and Special Needs. An Interdisciplinary Approach , Vidarforlaget, 2018