HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

– Slik gjorde jeg det bra på anvendt datateknologi

Mulighetene til å velge emner han var interessert i medvirket til at Olav Andreas Måren gjorde det godt på anvendt datateknologi-studiet.

Olav Johan Øye Publisert: Oppdatert:
Bilde av Olav Andreas Måren

Han ble best på sitt studium i 2016 etter resultatene til og med femte semester.

– På bachelorstudiet i anvendt datateknologi er omtrent halvparten av emnene valgemner og resten fastlagt på forhånd. Du kan velge til det du synes er spennende, og kanskje gjøre det bedre fordi du er interessert. Det har mye å si i for å oppnå gode resultater, forteller Olav Andreas.

– Kravet er at 50 prosent skal være samfunnsvitenskapelige fag, og så kan du likevel velge blant alt det andre inkludert de tekniske emnene. Jeg valgte til matematikk og programmering fordi jeg syntes dette var spennende.

– Er det noe du har lagt spesiell vekt på i studiene?

– Mange bruker nok første studieåret på å komme inn i gode vaner. Hvis du får dårlige vaner første året, kan det være vanskelig å hente seg inn igjen. Jeg klarte å få struktur helt fra starten av, da jeg hadde erfaring som student fra før jeg begynte på HiOA, dette er mitt andre bachelorstudium.

– Det er smart at du ikke har valgemner første og andre semesteret, men at opplegget er ferdig lagt opp for deg. Da er det viktig å legge seg til gode vaner, møte opp på forelesninger og følge med. Så får man flere friheter etter hvert når man har kommet mer inn i studiehverdagen.

– Hva slags utdanning har du fra før?

– Jeg har tatt en bachelor i sykepleie, og har jobbet som sykepleier i sju år.

– Og det ville du ikke fortsette med?

– Jeg har fortsatt min autorisasjon som sykepleier, men syntes det var lite muligheter for tilpasninger og utvikling videre. Opplevde å bli detaljstyrt og følte jeg ikke fikk tilstrekkelig frihet til å gjøre en så god jobb som man kanskje ønsket. Ønsket å utvikle meg videre faglig, og fant ikke noe som virkelig tente meg innen fagfeltet mitt, så da ble det helomvending isteden.

– Har du noe råd å gi til andre som vil oppnå gode resultater i sine studier?

– Vær sikker på at du er motivert når du begynner. Da jeg begynte å studere opprinnelig, ble jeg kalt inn til Forsvaret midt i et semester, og den muligheten grep jeg det fordi jeg trengte en pause rett etter videregående skole.

– Sørg for at du er klar til å sette av tre eller fem år. Ikke bare begynn på noe for å ha noe å gjøre. For da begynner du kanskje på noe du ikke er kjempemotivert for. Å kaste bort et år på et studium du ikke er interessert i, har du ikke noe igjen for.

– Hvorfor valgte du anvendt datateknologi-studiet?

– Jeg er sykepleier i bunnen, og valgte et studium som passer meg som person. Framfor å ta informasjonsteknologi- eller dataingeniørstudiet, som kanskje er mer rent tekniske, valgte jeg å gå for anvendt datateknologi. Det hadde mer av det samfunnsvitenskapelige, slik at jeg kanskje kunne bruke sykepleiererfaringen min litt mer.

– Jeg så opprinnelig for meg å jobbe videre innen helse, og kanskje med behandling av helseopplysninger, for eksempel med e-journal. Her er det en fordel å ha både programmeringskunnskap og helsebakgrunn. I løpet av studiet havnet jeg opp med å jobbe med IT-sikkerhet på deltid, og det har sammenheng med mine interesser for kvalitet- og sikkerhetsstyring.

– Hvordan har det vært å gå på anvendt datateknologi hos HiOA?

– Det har vært helt greit. Fordelen med en stor høgskole er at det er flere lærere og dermed større fagmiljøer og mer forskning enn det kanskje er på små høgskoler.

– Vil du råde andre til å ta det samme studiet som deg?

– Absolutt. Anvendt datateknologi kan du ta uten spesielle forkunnskaper i matematikk og programmering. Du bør nok ha litt interesse for disse tingene likevel. Det er ikke et rent designstudium, men et data- og IT-studium.

– Du må i alle fall forvente å jobbe mye med HTML. Du trenger ikke nødvendigvis ende opp med å jobbe på server- eller tjenestesiden, men du må kunne forstå og lese kode. Du trenger ikke nødvendigvis å ta et eneste matematikkfag, men du må kunne oppnå god forståelse av logikk, databaser og slike ting. I løpet av studiet lærer man hvordan forskjellige komponenter i IT-verdenen henger sammen.

Olav Andreas liker innretningen på studiet med en del samfunnsvitenskapelige fag, som han også hadde erfaring med fra før.

– Det handler om den menneskelige biten, om hvordan mennesker bruker datamaskiner. Studiet bygger opp mot å ta masterstudiet i universell design av IKT, som også finnes ved HiOA.

– Har du fått gode karakterer hele veien, eller har du hatt en stigende utvikling?

– Første semesteret jobbet jeg en del i den gamle jobben som sykepleier. Da gjorde jeg det ikke like bra som i resten av studiet. Jeg måtte ta steget helt ut og bli fulltidsstudent, for å få gode karakterer må du sette deg inn i pensumet og prøve å forstå det.

– Det er typisk en av to eksamensformer i de ulike emnene. Vanlig skriftlig eksamen, og da må du jo ha styring på pensum. Og de tekniske fagene har lang tradisjon for å kreve obligatoriske innleveringer i løpet av semesteret før man får gå opp til denne eksamenen, noe som krever jevn jobbing.

– Det andre er mappeinnlevering. Og det hadde jeg erfaring med fra forrige studium, hvor du typisk har en individuell og en til to gruppebesvarelser fordelt utover ett semester. Disse blir totalt sett  vurdert gjennom én karakter for hele emnet. Da må du jobbe jevnt. Du må være forberedt på å følge med fra starten av for å gjøre det bra på mappevurdering.

– Hva har du skrevet bacheloroppgave om?

– Vår gruppe på fire videreutviklet en database for et firma. De hadde et dataprogram fra 2011 som trengte å friskes opp. Vi måtte endre datastrukturen, fordi mye av informasjonen ledelsen ønsket å få fram ikke ble tatt vare på i den gamle løsningen. I tillegg jobbet vi med presentasjonen av dataene.

– Hva gjør du nå når du har avsluttet studiet?

– Jeg har fått jobb hos mnemonic AS, som driver med nettverks- og sikkerhetsovervåking i Oslo.

– Hvordan fikk du jobben?

– Jeg var på en bedriftspresentasjon på høgskolen, og møtte arbeidsgiver der. Så jeg fikk jeg en deltidsjobb hos dem, som nå blir en fulltidsjobb.

– Har du videre planer om utdanning og karriere?

– Nå har jeg jo to bachelorgrader, og det holder for meg foreløpig. Hvis det blir noe mer, blir det en deltids- og ikke en fulltidsmaster, med mindre arbeidsgiveren min trenger det, sier Olav Andreas Måren, som er fra Berkåk i Trøndelag.

Mer informasjon

Bachelorstudium i anvendt datateknologi