HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Sluttfører skybasert mediecampus

Denne uken er HiOA vertskap for den siste av 20 Erasmus+ workshops i det treårige prosjektet "European Media Cloud Campus" (EMCC) 2015-17.

Erik Stewart Publisert: Oppdatert:

Lærere og studenter fra fem nasjoner legger nå siste hånd på et skybasert læringsmiljø for medieinnovasjon.

Studenter og lærere sittende rundt bord

De fem partnerinstitusjonene er Hochschule der Medien (Stuttgart), Hogeschool van Amsterdam, Istanbul Bilgi Universitet, Danmarks Medie- og journalisthøjskole og HiOA. Det EU-finansierte prosjektet utvikler et internasjonalt læringsmiljø for studenter som ønsker å bidra aktivt i mediebransjen.

Maylin Skjærmoen Kristiansen og Margret Stray-Pedersen stående i et undervisningsrom

I dette skycampuset skal studentene eksperimentere med å lage nye typer medieinnhold, delta i digitale forelesninger, og vise frem arbeidene sine for mediebransjen og andre aktører som er interessert i følge med talenter og innovasjon på mediefeltet.

Mediecampuset skal driftes på en server ved tyske Hochschule der Medien (Stuttgart) og iverksettes høsten 2017. Partnerne sendte i mars i år en ny søknad til EU om et 3-årig oppfølgingsprosjekt 2018-20. Der har to nye partnere kommet til: Metropolia University of Applied Sciences, Finland og Syracuse University, USA.

Kjøreregler for god kommunikasjon

Workshopen "Intercultural issues" arrangeres 22-26. mai med elleve studenter og fire lærere fra de fem partnerinstitusjonene. Dette er den fjerde EMCC workshopen som arrangeres ved HiOA. Formålet denne gang er å lage et sett kjøreregler for god kommunikasjon mellom campusbrukerne, på tvers av språk- og kulturskiller. Organisasjonskomiteén består av studentene Margret Stray-Pedersen, Maylin Skjærmoen Kristiansen og førsteamanuensis Robert Vaagan, Institutt for journalistikk og mediefag.

Bacheloroppgave presenteres internasjonalt

Margret Stray-Pedersen og Maylin Skjærmoen Kristiansen har laget sin bacheloroppgave om planleggingen av workshopen. De skal presentere oppgaven sin på årskonferansen til International Association for Intercultural Communication Studies (IAICS) i Macao 6-8.juni. På samme konferanse legger lærerne Clyde Moerlie og Robert Vaagan frem en fellesartikkel om mangfold og medier i Nederland og Norge. Vaagan tiltrer fra juni som President og øverste leder for IAICS 2017-19.

Kobling til FoU

EMCC spiller en viktig rolle i FoU-gruppa Medieentreprenørskap og -innovasjon (MEI), og nevnte fagartikkel skal også legges frem på NordMedia-konferansen 17-19.august 2017 i Tampere, Finland.

Les også: