HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Smeby vikarierer som senterleder

Professor Jens-Christian Smeby fungerer som senterleder mens Oddgeir Osland har permisjon fram til nyttår.

Kjersti Lassen Publisert: Oppdatert:
Jens-Christian Smeby

Jens-Christian Smeby har vært ansatt ved SPS siden 2003, og har vært stedfortredende senterleder i en årrekke. Smeby er sosiolog og forsker blant annet på høyere utdanning, profesjonsutdanning, fagekspertise og kunnskapsformer. 

Han deltar for tiden i prosjektet «Motsetningsfylte institusjonelle logikker? Samspillet mellom utdanningssystemet og helse- og velferdsfeltet».

Smeby er gjesteprofessor ved Charles Sturt University, Australia. Han er redaktør av tidsskriftet Professions and Professionalism og kasserer og sekretær i "Research Committee on Sociology of Professional Groups RC 52" i den internasjonale sosiologforeningen.

Oddgeir Osland skal blant annet ha et studieopphold i USA i permisjonsperioden.

Smeby kan kontaktes på tlf. 67 23 53 42 og e-post Jens-Christian.Smeby@hioa.no