HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Spesialnummer om læringsutbytte i høyere utdanning

Spesialnummeret er basert på resultater fra et forskningsprosjekt Senter for profesjonsstudier har hatt i samarbeid med NIFU og Universitetet i Bergen.

Anders Westbye Publisert: Oppdatert:

Et nytt spesialnummer utforsker innføringen av læringsutbyttebeskrivelser, hvordan de blir innført, hvordan de brukes, hvordan de ser ut og hvilke konsekvenser de får i høyere utdanning.

Læringsutbytte er et nøkkelbegrep når man ser på de pågående forandringene innen høyere utdanning. Fokus på læringsutbytte betyr i følge mange en omlegging fra undervisning til læring, fra prosess til resultat. Det beskrives som en perspektivforandring som legger vekt på studentene og deres forståelse og tenkemåten er innført i alle deler av utdanningssystemet. Internasjonalt er det også en viktig del av Bologna-prosessen samt i flere EU- og OECD prosesser.

Men tilnærmingen får kritikk for å forsøke å forene to motstridende mål; forsøk på å stadfeste standardiserte krav samtidig som man legger vekt på individuell læring.

Temanummeret er basert på resultater fra et forskningsprosjekt SPS har hatt i samarbeid med NIFU og Universitetet i Bergen, og sammenligner Norge med Storbritannia. Artiklene er publisert i European Journal of Education , og Nicoline Frølich og Joakim Caspersen har vært gjesteredaktører.