HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

– Støtt lærerne i å være lærere

Mandag 15. august ble rapporten fra ekspertgruppa for lærerrollen lansert med pressekonferanse og overrekkelse til statsråden. Rapporten har en rekke klare anbefalinger til politikerne.

Kjersti Lassen Publisert: Oppdatert:
lansering av rapport om lærerrollen

Ekspertgruppens leder, Thomas Dahl, takket for et mangfoldig sammensatt utvalg som ga mange konstruktive diskusjoner.

– Jeg håper vi kan bidra til felles forståelse for hva en god lærerrolle er, sa han.

Undervisning er viktigst

Thomas Dahl presenterer rapporten

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen beskrev en skole i kontinuerlig endring, der lærerne stadig må tilpasse seg noe nytt. Han understreket at det er viktig å holde fast i lærernes kjerneoppgave, nemlig undervisningen. Videre mente han at det bør etableres noen mål som hele sektoren kan være enige i.

– Målene for skolen bør arbeides fram og forankres i sektoren, sa ministeren.

Støtte skolene framfor å styre dem

Både lærer Åge Hvitstein og Utdanningsforbundets Steffen Handal var fornøyde med rapportens anbefalinger. Hvitstein mente at rapporten får fram hvor krevende lærerrollen er. Ekspertgruppa anbefaler å få flere profesjoner inn i skolen for å avlaste lærerne slik at lærerne kan ha fokus på fag og undervisning.

Steffen Handal mente lærerne kjenner seg igjen i dilemmaet mellom profesjonalisering utenfra og profesjonalisering innenfra.

– Vi må støtte skolene framfor å styre dem, sa han. – Det har vært altfor mye kortsiktig skolepolitikk. Støtt lærerne i å være lærere!

Kirsti Klette, professor ved UiO, og Erling Barlindhaug, KS, holdt også innlegg på pressekonferansen.

godt oppmøte på pressekonferansen

Anbefalingene

Her er noen av hovedpunktene fra rapportens anbefalingskapittel.

  • Styrke lærernes profesjonsfellesskap – ikke bare på den enkelte skole, men også lokalt, regionalt og nasjonalt.
  • Flere profesjoner inn i skolen og mer differensiering av lærerarbeidet, for eksempel lærerspesialister og ressurslærere.
  • Styrke lærerutdanningen – mer profesjonsrettet og forskningsbasert, og samtidig tettere på hverdagen i klasserommet.
  • Mer forskning på lærerrollen og utviklingen av skolen og undervisningen.
  • Skolesektoren bør ha noen få, gode mål det er bred enighet om.

Last ned rapporten

Ekspertgruppas rapport kan lastes ned her, eller kjøpes som bok fra Fagbokforlaget.

Save