HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Storstilt avslutning av Ukraina-prosjekt

Ukrainas president Petro Poroshenko deltok på konferansen som avsluttet KS og By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMets internasjonale prosjekt for å styrke lokaldemokratiet i Ukraina.

Jan-Tore Berghei Publisert: Oppdatert:
Ukrainas president Petro Porosjenko og Vitaly Klitsko, borgermesteren i Kyiv.

Borgermesteren i Kyiv, Vitaly Klitschko, stod for den offisielle åpningen av konferansen. President Petro Porosjenko stilte også opp for å understreke viktigheten av den pågående desentraliseringsreformen og utviklingen av lokaldemokratiet i Ukraina.

– Uten reelt lokaldemokrati, har ikke Ukraina noen framtid, erklærte presidenten og takket for den støtten landet har mottatt fra Norge i dette arbeidet. 

Fra norsk side fremhevet ambassadør Ole T. Horpestad det vellykkede norsk-ukrainske samarbeidet på dette området, mens Elita Cakule, fagsjef for internasjonale prosjekter i KS, la vekt på verdien av det langvarige og tillitsfulle samarbeidet mellom KS og den ukrainske søsterorganisasjonen Association of Ukrainian Cities (AUC). Fra OsloMet deltok en delegasjon fra By- og regionforskningsinstituttet NIBR.

– Å være i stand til å bruke vår kompetanse i Ukraina i samarbeid med ukrainske partnere og forskere har vært svært givende for vårt institutt, sa forskningssjef Geir Heierstad fra NIBR under åpningen.

Han fremhevet viktigheten av å inkludere god samfunnsforskning når man utvikler ny politikk.

– I Ukraina har vi engasjert oss dypt i å bygge effektiviseringsnettverk for å forbedre lokale tjenester, med særlig vekt på anvendt forskning med ukrainske partnere for å levere data av høy kvalitet som denne metoden bygger på, fortsatte han.

Forskningssjef Geir Heierstad (NIBR, OsloMet) og Vitaly Klitsko, borgermesteren i Kyiv.

Bygger nettverk med kommunene

Ideen bak nettverkene går ut på å samle kommuner som ønsker å fokusere på et visst tema, organisere dem i grupper og deretter engasjere dem i modererte diskusjoner og aktiviteter. Det skal hjelpe dem å bygge relasjoner, utforske beste praksis og lære fra hverandre og seg selv for å bedre kommunens kapasitet og effektivitet.

Prosjektet i Ukraina er gjennomført av KS i samarbeid med By- og regionsforskningsinstituttet NIBR og AUC og er finansiert av Utenriksdepartementet. Det bygger på to tidligere prosjekter med historie tilbake til 2008 og har effektivitetsnettverk som sitt hovedkomponent.

Seniorforsker Aadne Aasland, NIBR, OsloMet.

Lokaldemokratiundersøkelsen

Et annet sentralt aspekt ved prosjektet var den store lokaldemokratiundersøkelsen som ble gjennomført mot slutten av 2017, og hvis resultater kunne sammenlignes med en tidligere undersøkelse fra 2014. Undersøkelsen målte blant annet befolkningens tillit til sine lokalpolitikere, så vel som støtten til den pågående desentraliseringsreformen og behovet for forbedret kommunikasjon mellom lokale myndigheter og innbyggerne. 

Seniorforsker Aadne Aasland fra NIBR presenterte et utdrag av resultatene fra undersøkelsen, som viste at lokale myndigheter har større tillit blant befolkningen en sentrale myndigheter i Kyiv, men at det også er veldig stort rom for å forbedre tilliten til politikerne også på lokalt nivå.

Les mer på nettsidene til KS.