HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Strømmer til lærerstudiene

OsloMet har sterk økning til alle lærerutdanningene, viser årets ferske søkertall. IT-fag er også populære blant søkerne i år.

Stig Nøra, Johanne Severinsen Publisert: Oppdatert:
Mannlig lærerstudent med skoleklasse

Det går frem av årets søkertall i Samordna opptak.

- Vi er veldig fornøyd med at interessen for våre lærerutdanninger fortsetter å øke, etter gode søkertall også i fjor. Samfunnet har stort behov for grunnskolelærere i årene som kommer, sier rektor Curt Rice ved OsloMet.

- Også IT-fag er populært i år, med sterk vekst i søkertallene. Spesielt gledelig er det at stadig flere jenter velger disse fagene. Det å få flere jenter til å velge teknologi, er noe fakultetet har jobbet systematisk med over flere år, sier Rice.

Mange vil bli lærer for de yngste

Hele 504 søkere har grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn ved OsloMet som førstevalg. Det er en økning på 16 prosent fra fjoråret, på linje med landsgjennomsnittet.

Dekan ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Knut Patrick Hanevik, fremhever at det er spesielt gledelig at lærerutdanningen for de yngste elevene har så mange søkere.

- Det er nettopp disse lærerne det er aller størst behov for i skolen i årene fremover. Derfor er det avgjørende at vi har mange gode søkere for å sikre at vi får nok lærere i fremtiden, sier Hanevik.

Matte og norsk populært

Grunnskolelærerutdanningene 5.-10. trinn har også sterk søkning. Norsk øker med 37 prosent, matematikk med 27 prosent og engelsk med 4 prosent sammenliknet med 2017. I snitt er dette en sterkere økning enn nasjonalt.

Dette er det andre året med opptak til den nye femårige masterutdanningen for grunnskolelærere. – Den fortsatte økningen i søkertall tyder på at ordningen har slått an, sier Hanevik.

OsloMet har også svært god utvikling i søkingen til barnehagelærerutdanningen og flere av yrkesfaglærerutdanningene.

Flere jenter velger IT-fag

Tallene tyder på at mange søkere med interesse for teknologifag i år velger IT-studier ved OsloMet.

I år har 73 prosent flere bachelor i informasjonsteknologi som førstevalg sammenliknet med fjoråret. 35 prosent flere søkere har dataingeniørstudiet som førstevalg, mens anvendt datateknologi har en økning på 20 prosent.

- Endringer i samfunns- og arbeidslivet, med økt digitalisering innen de fleste områder, har ført til stort behov for teknologikunnskap, sier prodekan ved Fakultet for teknologi, kunst og design, Astrid Oust Janbu.

Andelen kvinnelige søkere til IT-fag ved OsloMet øker. I år er nesten en fjerdedel (23 %) av alle førstevalgssøkerne til bachelor i anvendt datateknologi kvinner. Også informasjonsteknologi- og dataingeniørstudiene har i år flere kvinnelige førstevalgssøkere enn tidligere.

Helsefag populært

Søkertallene viser også at de aller fleste helsefagene har flere søkere i år enn i fjor. Sykepleierutdanningene i Pilestredet er fortsatt den mest søkte utdanningen ved OsloMet og er blant de 10 mest populære utdanningene i landet.

Likevel ser vi en nedgang i antall søkere til sykepleiestudiet. Samlet sett er det 16 prosent færre som har søkt seg til sykepleierutdanningene ved OsloMet i år. Sykepleierstudiet i Sandvika og på Kjeller har fremgang, mens sykepleierstudiet i Pilestredet har en markert nedgang.

Sterk økning på master

Lite i søkertallene tyder på at søkerne har latt seg påvirke av debatten om mastersyken. Søkingen til masterstudiene ved OsloMet har økt med 58 % siden i fjor. Spesielt populært er masterstudier i familiebehandling, anestesisykepleie og økonomi og administrasjon.

Også det nye masterprogrammet i Structural Engineering and Building Technology har vist seg populært, med mer enn 192 søkere til 20 studieplasser (9,6 søkere pr plass).

Studiene ved OsloMet med flest søkere

 1. Sykepleie, Oslo
 2. Økonomi og administrasjon
 3. Fysioterapi
 4. Sosialt arbeid
 5. Administrasjon og ledelse
 6. Barnehagelærer
 7. Sykepleie, Kjeller
 8. Barnevern
 9. Prehospitalt arbeid - paramedic
 10. Grunnskolelærer, 1.-7. trinn

Studiene med flest førstevalgssøkere per plass

Antall søkere per studieplass i parentes.

 1. Økonomi og ledelse (14,6)
 2. Økonomi og ledelse, deltid (11,9)
 3. Trafikklærer (11,8)
 4. Arkivvitenskap, årsstudium (11,4)
 5. Yrkesfaglærer i helse- og oppvekstfag, deltid (11)
 6. Kunst og design - studieretn. mote og produksjon (9,2)
 7. Prehospitalt arbeid – paramedic (9,1)
 8. Design og kommunikasjon i digitale medier (9)
 9. Fotojournalistikk (8,8)
 10. Medier og kommunikasjon, årsstudium (8)