HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Temanummer om eliters sosialisering og dannelse

Marte Mangset, postdoktor ved Senter for profesjonsstudier, har vært gjesteredaktør for tidsskriftet Journal of Education and Work sammen med Claire Maxwell og Agnès van Zanten.

Anders Westbye Publisert: Oppdatert:

Populisme og elitekritikk er en stadig sterkere drivkraft i politikken. Samtidig er det lite som tyder på at eliter som grupper blir mindre viktige, får mindre makt eller er mer åpne for andre sosiale grupper enn tidligere. Hvordan opprettholdes og vedlikeholdes eliter i moderne, demokratiske masseutdanningssamfunn? Hvilken rolle spiller utdanningene og profesjonene i elitedannelse, sosialisering og reproduksjon?

Thomas Piketty har vist hvordan den økonomiske eliten har vokst. Samtidig er det ikke den økonomiske elite, men en utdanningselite, en politisk elite og en kulturell elite som synes å skape mest motstand blant velgerne i både USA og Europa for tiden. I lys av dette er det nødvendig å undersøke grundigere hvorfor elitegrupper blir dannet og opprettholdt. I dette temanummeret fokuseres det på likheter og ulikheter mellom utdannings- og opplæringserfaringer til ulike eliter og hvordan det kan forme deres relative posisjon. Ved å se på kunnskapen, ferdighetene, de pedagogiske tilnærminger og orienteringer de ulike gruppene har tilgang på mens de går mot eliteprofesjonen kan vi si noe om hvordan eliter opprettholder og reproduserer sine posisjoner.

Marte Mangset har vært gjesteredaktør for tidsskriftet Journal of Education and Work sammen med Claire Maxwell og Agnès van Zanten.