HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Tipshefte om oppfølging av ungdom i NAV

Hva slags innhold og utforming bør sosialfaglig oppfølging og inkluderingsarbeid rettet mot utsatt ungdom ha for å fungere best mulig? Hva er viktige elementer i det lokale oppfølgingstilbudet? Hva skal til for å lykkes med inkludering i skole eller arbeid?

Publisert: Oppdatert:

Tipsheftet er bestilt fra Arbeids- og velferdsdirektoratet for å gi lett tilgjengelig kunnskap til ansatte i NAV. Målet er å gi konkrete råd og tips for oppfølging av unge som står i fare for å falle utenfor. Vi håper heftet også kan være nyttig i NAVs forebyggende arbeid med ungdom.

Det er ingen god start på voksenlivet å være uten arbeid og noe meningsfullt å gjøre. Ungdom er derfor en prioritert gruppe både hos NAV og hos andre instanser. Utfordringene knyttet til inkludering av unge som faller utenfor, blir større dess lenger de går ledige. Dette viser både erfaringer i prosjekter som har inngått i NAVs satsing på utsatt ungdom, og forskning fra flere hold. Det er derfor svært viktig å kunne raskt bistå unge som står i fare for å falle ut av skole eller arbeid, med å finne mening og innhold i hverdagen, en plass innenfor fellesskapet og muligheter for selv å bidra til det.

I heftet har vi beskrevet hva NAV-medarbeidere kan gjøre for å nå utsatte ungdommer tidlig og for å hjelpe dem på en konstruktiv måte i retning av ordinær skole eller arbeid. Heftet bygger på erfaringer fra NAVs egne utviklingsprosjekter og vår egen forskning. Vi har trukket fram faktorer vi mener kan være nødvendige å tenke gjennom før man starter et arbeid rettet mot unge i risiko, faktorer som er viktige i utformingen av et slikt arbeid, og ikke minst faktorer som er viktige i den daglige oppfølgingen av de unge.

Heftet er et produkt av en fireårig evaluering av utviklingsarbeider i NAV rettet mot utsatt ungdom i 15 områder i Norge. Flere funn og anbefalinger finnes i AFI-rapport 2016-01: Sosialt arbeid og oppfølging av utsatt ungdom i NAV, samt i evalueringens to delrapporter.

Les mer om prosjektet og få lenker til publikasjonene.

Forfattere:
Tatiana Maximova-Mentzoni
Kjetil Frøyland

Tittel: Oppfølging av ungdom i NAV. Tipshefte med forskningsbaserte anbefalinger.
AFI Rapport 2016:01a
ISBN 978-82-7609-370-4
ISSN 0807-0865