HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

To fra HiOA på UiOs forskerlederprogram

Anne Birgitta Nilsen og Anita Schjølset er høgskolens deltakere på UiOs forskerlederprogrammet som starter i mai.

Kari Aamli Publisert: Oppdatert:
Anita Schjølset og Anne Birgitta Nilsen

Førsteamanuensis Anne Birgitta Nilsen ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning har flere lederverv. Hun er redaktør for FLEKS, leder forskergruppen "Profesjonsdiskurser og profesjonsutøvelse i mangfoldige samfunn", leder for PROFEKS (Profesjonskompetanse om ekstremisme og radikalisering), forskningskoordinator ved Internasjonale studier og tolkeutdanning.  Hun skal også være arbeidsgruppeleder i et prosjekt under Horisont2020 som starter i mai.

Instituttleder Anita Schjølset er leder og forskningsleder ved Institutt for offentlig administrasjon og ledelse. Hun har doktorgrad i internasjonale relasjoner fra University of Southern California, og en bakgrunn som forsker fra Institutt for fredsforskning Oslo og rådgiver fra Forsvarets høgskole.

Lære mer om faget

– Jeg får stadig flere lederverv og ønsker å lære meg mer om faget, sier førsteamanuensis Nilsen om hvorfor hun ønsker å delta på ledelsesprogrammet. – Jeg ser på ledelse som et teoretisk fag, noe jeg ønsker å forstå bedre, og som ferdigheter.

Nilsen håper programmet skal gi både selvutvikling og konkrete ledelsesferdigheter.

– Jeg er opptatt av å skape forskningsmiljøer der folk trives og har lyst til å være, sier Nilsen. – Hvordan man best kan legge til rette for å få den beste forskningen?

Synergi mellom forskning og utdanning

Schjølset er opptatt av synergier mellom forskning og utdanning. – Jeg håper kurset kan gi kunnskap om hvordan samspillet mellom de to hovedaktivitetene våre kan styrkes slik at vi øker utdanningenes læringsutbytte og samfunnsrelevans, og samtidig er i forskningsfronten innenfor våre fagområder, sier Schjølset.

Som leder synes Schjølset det er viktig å ivareta og utvikle den enkelte forskers karrierebehov i tråd med instituttets faglige portefølje.

– Vi må tenke to tanker samtidig slik at vi har ansatte som har egeninteresse av å bygge fagkompetanse til fordel for fellesskapet, sier Schjølset. – Jeg håper kurset kan hjelpe meg til å forstå hvordan jeg kan best mulig kombinere det å være leder for den enkelte med det å lede et helt institutt.

UiOs forskerlederprogram er samlingsbasert med tre samlinger og går over et halvt år. Programmet starter i mai. Det kom 80 søknader til programmets 40 plasser. Programmet vil etter planen bli gjentatt til neste år.