HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Tre disputaser før jul

Tre nye doktorgrader på SPS før jul!

Kjersti Lassen Publisert: Oppdatert:

På tampen av året disputerte tre av stipendiatene ved doktorgradsprogrammet i profesjonsstudier. Gratulerer, Gerd Sylvi Steinnes, Mette Løvgren og Ida Hatlevik!

Barnehagelærerstatus

Først ut av disse var Steinnes, som til daglig holder til i Volda. Hun var den første som disputerte med barnehagelærerne som tema, og skrev dermed historie.

Avhandlingens tittel: "Profesjonalitet under press? Ein studie om førskulelærarar si meistring av rolla i lys av kvalifiseringa til yrket og arbeidsdelinga med assistentane".
Steinnes undersøkelse viser at det er liten forskjell på hva slags oppgaver barnehagelærere og assistenter utfører i barnehagen, og at dette kan påvirke yrkets status.

Profesjonalitet

Neste doktorand i ilden var Mette Løvgren, også med barnehagelærere som tema. Løvgren var ansatt ved SPS i stipendiatperioden, og er nå ansatt ved forskningsinstituttet NOVA.

Mette Løvgren

Tittel på Løvgrens avhandling er: "Professional Boundaries. The Case of Childcare Workers in Norway". Her tar hun blant annet for seg barnehagelærernes profesjonalitet.

Meningsfulle sammenhenger

Ida Katrine Riksaasen Hatlevik disputerte rett før jul. Hun var stipendiat ved SPS, og er nå forsker hos oss. Hatlevik er pedagog, og i avhandlingen ser hun på sammenhenger mellom læring på ulike arenaer. Avhandlingen fikk tittelen "Meningsfulle sammenhenger. En studie av sammenhenger mellom læring på ulike arenaer og utvikling av ulike aspekter ved profesjonell kompetanse hos studenter i sykepleier-, lærer - og sosialarbeiderutdanningene".

Ida Hatlevik

Hun finner blant annet at teoretisk kunnskap er en forutsetning for å kunne gjøre en god jobb som profesjonsutøver. Studentene må forstå sammenhengen mellom teori og den praktiske yrkesutøvelsen.

Flere disputaser

Disse tre var henholdsvis nr. 14, 15 og 16 som disputerte for graden ph.d. i profesjonsstudier. I løpet av 2015 får vi de neste i rekken.