HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Ungdomsundersøkelsen LUNO 2009 gjennomføres nå

LUNO 2009 gjennomføres blant Oslo-elever i videregående skole i disse dager. Her kan du som deltar få mer informasjon om undersøkelsen og lenke til å besvare skjemaet dersom du mangler e-post-invitasjon.

Publisert:
main_image

LUNO 2009 gjennomføres blant elever i videregående skole som har deltatt i undersøkelsen både på 9.og 10. trinn tidligere. Undersøkelsen er en longitudinell undersøkelse av ungdom i Oslo som følger ungdommene fra ungdomsskolen over i videregående, og som særlig har fokus på elevenes ambisjoner og utdanningsvalg. Hva slags ungdommer senker eller høyner sine ambisjoner om utdanning fra de er 14 til de er 18 år? Og hvem gjør alvor av ambisjonene sine? Disse og lignende spørsmål vil undersøkelsen LUNO kunne besvare når den er avsluttet om ti år.

Hva spør vi om i LUNO?
I LUNO 2009 er det mange spørsmål om hvordan det var å gå på videregående skole, og om hva man synes om skolen og hvilke planer man har for utdanning senere. For å sette svarene på disse spørsmålene inn i en sammenheng, har vi også spørsmål om fritidsvaner, psykisk helse og personlighet, rusmiddelbruk og kriminalitet, bruk av dataspill, opplevelser av mobbing, vold og rasisme.
 
Har du spørsmål om anonymitet?
Du er garantert full konfidensialitet når du besvarer LUNO. Det betyr at vi har taushetsplikt og at opplysninger vi får behandles i fortrolighet. Fordi LUNO er en undersøkelse som henter inn opplysninger fra deltagerne flere ganger med noen års mellomrom, er vi likevel nødt til å be om navn på deltagerne. Navnet brukes KUN til å

  1. Registrere at den enkelte har svart av de som er med i undersøkelsen
  2. Koble sammen svarene som en person har svart tidligere med de svarene den samme personen gir denne gangen
  3. Gi melding om enkelte av deltagerne har vunnet gavekort  

Når vi har samlet inn opplysninger, vil disse ikke være knyttet til noe navn, men kun til et identifiseringsnummer. Hvem som har de ulike identifiseringsnumrene står kun på egne lister som er låst ned i et arkiv et annet sted enn opplysningene fra spørreskjemaene. Når datainnsamlingen er avsluttet om noen år, vil navnelistene bli slettet og opplysningene vi sitter med bli fullstendig anonymisert. Vi garanterer deg at ingen andre vil få vite hva akkurat du har svart. Hvis du lurer på noe mer om anonymitet eller ikke er beroliget av svaret vårt, ta gjerne en telefon til Jens Lunnan Hjort ved NOVA: 22 54 12 70.
Ønsker du å trekke deg fra undersøkelsen? Dersom du ønsker å trekke deg fra undersøkelsen ber vi om at du sender en e-post om dette til luno@nova.no eller ringer til Jens Lunnan Hjort telefon 22 54 12 70/00.

Les mer om undersøkelsen på prosjektets nettside