HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Universitetssøknad levert

Rektor Curt Rice leverte onsdag 22. februar Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) sin søknad om akkreditering som universitet.

Kjersti Thoresen Publisert: Oppdatert:
Curt Rice og Øystein Lund

Curt Rice leverte personlig den 225 sider lange universitetssøknaden til tilsynsdirektør Øystein Lund i NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

Les søknaden

Å bli akkreditert som universitet har vært et langsiktig mål for HiOA siden fusjonen i 2011, og har vært et satsingsprosjekt for Curt Rice siden han tiltrådte som rektor høsten 2015.

Verktøy for økt kvalitet

HiOAs kjernevirksomhet er å levere kunnskap, både i form av kandidater til viktige yrkesgrupper i samfunnet, og stadig oppdatert viten om hvordan fagområdene våre og verden rundt oss utvikler seg.

Universitetsstatus vil være et verktøy for å øke kvaliteten i utdanning og forskning, og vil sette oss bedre i stand til raskt å omstille oss for å møte samfunnets behov.

Slik vil vi også oppnå å bli mer attraktive for studenter, ansatte og samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt, og vi vil oppleve økt attraktivitet på eksterne konkurransearenaer.

Fremdrift

NOKUT skal nå behandle universitetssøknaden, og vil oppnevne en sakkyndig komité som i løpet av våren kommer på institusjonsbesøk til HiOA som en del av sin vurdering av søknaden.

HiOA håper saken kommer opp på NOKUTs styremøte til høsten.

HiOAs styre vedtok søknaden 7. februar, og rektor godkjente de siste endringene i søknaden på fullmakt av styret 15. februar.