HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Utvikler kultur for kvalitet

Både kritisk tenkning og studenten i sentrum er nøkkelbegreper i en fremragende sykepleierutdanning.

Kjersti Lassen Publisert: Oppdatert:
sykepleierstudenter på Kjeller

Utdanningskvalitet er i økende grad på den politiske agendaen i Norge. Regjeringen har blant annet varslet en melding om kvalitet i høyere utdanning i 2017.

Kvalitetsarbeid foregår hele tiden, også ved HiOA. Årets konferanse ved Senter for profesjonsstudier (SPS) undersøker hvordan vi kan skape best mulig lærer- og sykepleierutdanninger.

Vi tar en nærmere titt på kvalitetsarbeid i sykepleierutdanningen. Hvordan jobber HiOAs sykepleierutdanninger for å gi studentene en god utdanning? Hva gjør de som er verdensledende – og hva kan vi lære av dem?

Høye inntakskrav og forventninger

portrett av Tonks Fawcett, University of Edinburgh

For å begynne med det siste: University of Edinburgh regnes som en av verdens beste på sykepleierutdanning.

– Vårt ideal er personsentrert behandling, og for å oppnå dette jobber vi hele tiden for å tilby en studentsentrert undervisning, forteller ansvarlig for sykepleierutdanningen, professor Tonks Fawcett.

Hun mener grunnlaget for den gode rangeringen er høye inntakskrav til utdanningen og høye forventninger til studentene.

Skreddersyr opplæringen

Sykepleierutdanningen ved University of Edinburgh legger stor vekt på å ivareta studentene med personlig veiledning gjennom studieløpet. De jobber en til en med studentene for å skreddersy den læringen hver enkelt trenger. Veiledningen dreier seg ofte rundt temaer som studentene ønsker seg.

– Studentenes personlige veileder har en nøkkelrolle i å sørge for at studenten når sine læringsmål. Ved behov samarbeider lærerne om studentene for å oppnå dette, sier Fawcett. 

Utvikler analytiske evner

Hun fremhever at utdanningen legger stor vekt på emosjonell intelligens i tillegg til den kliniske opplæringen.

– Vi ønsker at våre studenter skal utvikle reflekterende, kritiske og analytiske evner, og evnen til å kommunisere dette, sier hun.

– Det viktigste som skal komme ut av vår sykepleierutdanning er at sykepleierne skal kunne gi helhetlig og reflektert pleie, som gjenspeiler kompleksiteten i mennesket og livets uforutsette hendelser, sier hun.

Tett kontakt mellom lærere og studenter

Flere av erfaringene fra Edinburgh kan vi kjenne igjen her hjemme. Også ved HiOAs sykepleierutdanning ved Kjeller legger de vekt på en tett kontakt mellom lærere og studenter.

De deler studentene opp i faste grupper med en ansvarlig lærer fra første dag. Disse gruppene fungerer formelt frem til midten av andre semester, men ofte uformelt også i andre og tredje studieår.

– Dette grepet gir en tett kontakt og god dialog som alle er fornøyde med, sier Kari Almendingen, professor og tidligere leder ved daværende Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved studiested Kjeller.

– En kultur for tilbakemelding gir rom for hyppige muntlige tilbakemeldinger i små grupper hvis ting ikke fungerer, sier hun.

Praksisnære prosjekter

Hun mener det er flere grunner til at sykepleierutdanningen ved Kjeller har fått gode evalueringer fra både arbeidsgiverne, nåværende og tidligere studenter.

– Kjernen for å kunne tilby en god utdanning ligger i at både studentene, utdanningen og de ansatte er godt og hensiktsmessig organisert, slik at ressursene i størst mulig grad kan styres direkte inn mot kjernevirksomheten, mener Almendingen.

– Hvis en er organisert i gode og tette team med gode rolle- og ansvarsavklaringer, kommer motivasjonen og engasjementet, sier hun.

Hun trekker også frem viktigheten av gode lærere som jobber med relevante praksisnære forsknings- og utviklingsprosjekter i tett samarbeid med praksisfeltet, for eksempel med studenttette tun.

Studenttette tun betyr at det er flere sykepleierstudenter som har praksis på samme sted. Denne organiseringen medfører at studentene kan støtte hverandre og lære av hverandre når de er i praksis.

Omgivelser i rask endring

Også Fawcett mener at sykepleierutdanningen må være grunnfestet i praksis. Hun er opptatt av at utdanningen skal skape allsidige og selvstendige profesjonsutøvere, og at sykepleierne evner å fornye kunnskapen sin.

– Sykepleierutdanningen må være dynamisk, ha evne til å svare på samtidige og fremtidige utfordringer, og opprettholde pleie av høy kvalitet i en verden der pleiebehov og omgivelser er i rask utvikling. 

Fakta

Senter for profesjonsstudier (SPS) arrangerer sin årlige konferanse 3. desember. Årets tema er Hvordan bli verdensledende i profesjonsutdanning? Senter for profesjonsstudier ved HiOA ble etablert i 1999 og forsker på profesjoner, profesjonsutøvelse og profesjonsutøvere.

HiOA tilbyr sykepleierutdanning ved tre campuser: Pilestredet, Kjeller og Sandvika. Sandvika-utdanningen er ny – og skal følges i de første årene av et forskningsprosjekt ledet av SPS. Målet med prosjektet er blant annet å finne ut hva som fungerer bra ved HiOAs sykepleierutdanninger, og hva som kan bli bedre.