HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Verden rundt om hjernen

Foredrag om hjernen og dens utvikling i 16 byer i ni land, også sammen med den kjente filmregissøren David Lynch, kunne Harald S. Harung loggføre for året 2017.

Olav Johan Øye Publisert: Oppdatert:
Bilde av plakat

Førsteamanuensis Harald S. Harung har vært i vinden med sin forskning om toppresterende personers hjerne, og hva som kan utvikle den, sist i Aftenposten i forbindelse med de gode norske prestasjonene i Olympiske leker.

Forskningen har fått oppmerksomhet verden rundt, og kontakter og nettverk gjennom mange år har gitt ham mange forespørsler om foredrag.

Et eksempel han tar fram, er en bedriftslederkonsulent med kunder i Australia, blant annet en verdensledende produsent av hørselsimplantater, Cochlear, som inviterte han til å holde forelesning for 150 ansatte og gjester.

– De var nysgjerrige, så ballet det på seg, og et nettverk bedriftskonsulenten hadde inviterte meg til å holde foredrag på Australian Film Television & Radio School i Sydney, forteller Harald S. Harung.

Fra før hadde Harald kontakt med den kjente filmregissøren David Lynch, som blant annet har anbefalt boken Harald og den amerikanske hjerneforskeren Frederick Travis, har gitt ut, «Excellence through Mind-Brain Development».

David Lynch var med på foredraget fra Paris via Skype, og svarte på spørsmål fra studentene.

– Jeg foreleste, og han fortalte om sine erfaringer med å prestere på et høyt nivå. Det komplementerte forelesningen min på en god måte.

David Lynch kunne også gi innspill til den kreative prosessen:

En student sa: «Jeg holder på å lage en film, så er det jo alltid noen biter som ikke passer inn.» «Nei, du må bare stokke på det, så går det bra,» fikk han til svar. Lynch lager impulsivt seks ¬¬– syv scener, og så setter han dem sammen etterpå.

Den samme bedriftskonsulenten skulle også ha et bedriftslederkurs i Kambodsja, som hun inviterte Harald til å forelese på.

Der ble det også et timelangt TV-intervju i «CEO Institute for Cambodia». De kunne fortelle at det var 50000 ledere rundt omkring i småbedrifter i hele landet som så disse programmene.

– Jeg ble også invitert til å delta på konferansen Euro Talk 17 i Barcelona. Der hadde jeg en kontakt fra tidligere, som ordnet et intervju med La Vanguardia, en av de store avisene i Spania. Det ble en artikkel på hele baksiden.

Harald er aktiv i Transcendental Meditasjon, TM, som han mener ut fra forskning er den mest effektive metoden for å utvikle de sinn-hjerne egenskapene som toppresterende har. Av TM-organisasjonen ble han invitert til å holde kurs i Tyrol.

I forbindelse med dette var det også en som hadde kontakter på en businesshøgskole i Wien University of Applied Sciences for Management & Communication, der Harald også holdt foredrag.

En venn som er med i britisk-østerrikske forening for forretningsfolk, inviterte ham også til å holde foredrag for dem øverst i en av de høyeste bygningene i Wien.

I foredragene sine stimulerer Harald til interaksjon hele tiden, og prøver å ha dialog med publikum.

– Du må begynne med noe som frister eller engasjerer dem, en historie, for eksempel.

Det er forskjeller mellom ulike deler av verden når du skal holde foredrag.

– I Kambodsja kunne det være vanskeligere å få i gang interaksjon, der er det mer hierarki, mens i Norge er for eksempel mer likeverd. Men vi fikk jo i gang en dialog etter hvert også i Kambodsja, og det tror jeg er veldig viktig for læringsutbyttet.

Harald har også holdt et kurs i liten by som heter Skelmersdale ved Manchester, i regi av Transcendental Meditasjon.

I 2017 hadde han også forelesninger på HiOA, og i Trondheim i LOS – Learning Organisation Society, en organisasjon bestående av HR-personale i norske bedrifter. De hadde et seminar, med nærmere 100 deltakere, hvor nærmere 100 av de ledende bedriftene i Norge var representert.

– Jeg har også holdt foredrag i en rekke bedrifter i Oslo, da ofte bare for en eller to personer i ledelsen om tankene mine.

Han har alltid boken sin med, og selger som oftest mange eksemplarer av den på foredragene sine.

– Hva får du igjen for det selv?

– Det er et fantastisk privilegium å få jobbe med det du brenner for. Og det med menneskelig utvikling og hjernen er et tema som er veldig i tiden.

Harald har jobbet mest med næringslivet eller idrett.
     
– Det er der jeg synes jeg har fått mest respons, og de er jo veldig opptatt av å bli bedre.

– Det er et godt utgangspunkt for å komme i dialog, og når vi snakker om hjernen blir det jo veldig konkret, og det setter folk pris på.

Frederick Travis og Harald holder nå på med en kortversjon av boken sin, som de kaller «World Class Brain».

– Det siste vi sier i den er at om du er lykkelig, så er du toppresterende. Så det å være lykkelig, er viktigere enn det å være verdensmester.

Den første uken i mars 2018 var Harald den mest leste forfatteren fra Fakultet for teknologi, kunst og design på ResearchGate, som han har vært flere ganger tidligere.