HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Viktig gjennomslag for universiteter som leier bygg

Statsbudsjettet 2019: OsloMet er godt fornøyd med at regjeringen endrer prinsippene for finansiering av bygg. Endringen innebærer at universiteter som er en del av statens husleieordning kan få statlig støtte til å gjøre arealutbedringer som er viktig for å kunne gi studentene variert og tilpasset undervisning.

Sverre Molandssveen Publisert: Oppdatert:
Statsbudsjettet 2019: Rice, Nybø m. fl

- Dette innebærer gjennomslag for et viktig prinsipp om større grad av likebehandling mellom institusjoner som eier og som leier bygg. OsloMet er et universitet som leier alle våre bygg, så for oss får dette stor betydning, sier rektor Curt Rice.

- Det er videre positivt med 25 mill. kr. mer til Nasjonal arena for kvalitet i høyere utdanning. Studiesteder som kan vise til «fremragende kvalitet og innovativ praksis» kan søke om midlene. Dette vil bidra til å heve kvaliteten på utdanningene, blant annet når det gjelder internasjonalisering og digitalisering. Økt satsing på digitale læringsformer vil styrke muligheten for mer fleksible utdanningstilbud og livslang læring.

- Derimot virker det ikke fornuftig med endringer i konverteringsordning for studiestøtten, der deler av konverteringen til stipend utsettes til hele graden er bestått. Det er viktig at studentene fortsatt kan justere løpet sitt underveis, og det er lite som tilsier at dette er et tiltak som vil ha effekt på å redusere frafall i høyere utdanning, sier Rice. 

- Vi hadde også forventning om flere studieplasser, spesielt på områder med stort behov slikt som innenfor IKT og tverrfaglige fagområder. Vi etterlyser også ønsket opptrappingsplan for fornyelse i offentlig sektor.
 
Rektor Curt Rice er derimot godt fornøyd med at det ikke ligger inne finansiering av utviklingsavtalene.

- Vi er skeptiske til en særskilt finansiering knyttet til disse avtalene, fordi dette kan komme til å belønne de som setter de minst ambisiøse målene. Det vil ikke fremme innovasjonsevne og omstillingsgrep for å heve kvaliteten på utdanning og forskning raskere enn vi gjør i dag. Vi er også glade for at yrkesfagløftet forsterkes, avslutter Rice.