HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Vil fusjoneringsbølgen svekke rekrutteringen til studier og arbeidsliv i distriktene?

Stadig flere universiteter og høgskoler fusjonerer. - Fusjoneringen kan få omfattende konsekvenser, sier forsker.

Elise Koppang Frøjd Publisert: Oppdatert:

Da Distriktshøgskolene ble opprettet på 70-tallet, var et viktig formål å sikre rettferdig tilgang til studieplasser over hele landet og tilgang på nødvendig kompetanse til arbeidslivet i regioner og kommuner.

En pågående strukturreform medfører endringer i styring og  fagmiljø. Og på sikt kanskje også i lokaliseringen av høyere utdanning i Norge?

Debatt om fusjoneringsbølgen

Nå dannes store, nye universiteter og høgskoler. Disse strekker seg over flere fylker.  I Norge er det nå åtte universiteter og fire større høgskoler med universitetsambisjoner.

Kan en konsekvens bli svekket rekruttering til utdanning og arbeidsliv utenfor byområdene?
Senter for profesjonsstudier (SPS)  ved Høgskolen i Oslo og Akershus inviterer til debatt om hvilke virkninger strukturreformen kan få for utdanningstilbud og rekruttering av arbeidskraft i regionene, mandag 29. mai. Tema er Fusjoner i høyere utdanning – på bekostning av distriktene?

- Lokalisering har betydning for rekruttering.

Kåre Heggen er en av arrangørene bak konferansen. Heggen er professor ved Høgskolen i Volda og ved SPS.

- Lokalisering har betydning for rekruttering . Dersom denne fusjonsbølgen kan true studieprogram eller campuser i distriktene kan det få omfattende konsekvenser.

- Vi ønsker med denne konferansen å løfte debatten om hvilke konsekvenser fusjonene kan få, på flere nivåer.

- Det handler om strategier for de som sitter sentralt i de nye høgskolene. Hvilke strategier som utvikles i de nye fusjonerte enhetene, i mindre høgskoler (eller nå campus), og i Kunnskapsdepartementet, blir avgjørende. Forstår og anerkjenner disse utfordringene fusjonene kan medføre for distriktene?

- I så fall, hvilke virkemidler kan og vil de ta i bruk i styringen av de nye, fusjonerte institusjonene? sier Kåre Heggen.

Fusjoner sett fra flere ståsted

På konferansen kommer entreprenørene bak strukturreformene og politikere:  Steinar Stjernø,  professor emeritus ved HiOA og tidligere leder av Stjernø-utvalget,  Bjørn Haugstad,  statssekretær i Kunnskapsdepartementet og stortingsrepresentant for Senterpartiet, Anne Tingelstad Wøien.

Professor Håvard Helland ved SPS og Nicoline Frølich, forskningsleder ved NIFU kommer og presenterer forskning på feltet.

De som nå skal gjennomføre fusjonene i praksis kommer også, representert ved  Berit Rokne, rektor ved Høgskulen på Vestlandet. Peter Arbo, professor ved Universitetet i Tromsø, og  Gunnar Yttri, forsker ved Høgskulen på Vestlandet/Campus Sogndal.

Og mottakerne av arbeidskraft kommer. Åge Skinstad, regiondirektør, NHO og Jorunn Teien Leegaard, fagleder, KS.

Rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Curt Rice åpner konferansen.

Det er fortsatt ledige plasser. Kommer du? Meld deg på her