Meny English

Retningslinjer for mobile enheter

Mobile enheter er i denne sammenheng bærbare PC-er/Mac-er, smarttelefoner og lagringsmedier som minnepinne eller ekstern harddisk.

Exchange ActiveSync - konto for e-post og kalender

Gjelder for tilsatte ved HiOA.

E-post og kalender kan på frivillig basis synkroniseres mot mobiltelefoner og andre privateide eller HiOA-eide enheter.

Alle som velger å sette opp Exchange-konto med oppsett av e-post og kalender for mobiltelefoner og andre privateide eller HiOA-eide nettbrett, blir bedt om å opprette en 6-sifret PIN-kode som er minstekravet.

Bruker må godkjenne sikkerhetspolicy som høgskolen krever for oppsett av e-post og kalender med Exchange ActiveSync på sin mobile enhet.

Dette forutsetter at enhetene har en låsing for å hindre misbruk og for å tilfredsstille sikkerhetskrav.

  • Minstekravet er en PIN-kode på seks - 6 - siffer

Nylig byttet passord

Gjelder tilsatte og studenter.

Husk at dersom du bytter til nytt passord, må du endre passord på tilkoblinger og mobile enheter som er koblet opp mot høgskolens IT-tjenester.

Endre passord i:

Slette mobildata

Gjelder for tilsatte ved HiOA.

Har du synkronisert Exchange-konto på HiOA med din mobile enhet, det vil si du mottar og kan sende HiOA-e-post og bruke kalender, kan du slette data på enheten dersom du mister eller blir frastjålet den.

Om smarttelefonen/ enheten forlegges eller på annen måte går tapt, kan man selv slette e-post og annen informasjon fra enheten ved hjelp av funksjonalitet i Outlook Web App – OWA.

Se veiledning for å slette data på mobiltelefonen. NB! Brukes med forsiktighet, da data ikke kan gjenopprettes etter fjernsletting.

Dersom du trenger bistand til dette, kan du kontakte BIT på e-post: bit@hioa.no eller internnummer [67 23] 5555.

Kryptering av mobile lagringsmedier

Gjelder for tilsatte og studenter.

Du kan kryptere lagringsmedier som minnepinne eller ekstern harddisk, slik at ingen andre kan få tilgang til dine data på den, dersom du skulle glemme eller miste den et sted.

Gå til veiledning for kryptering av mobile lagringsmedier.

Relaterte sider

Exchange ActiveSync

Veiledninger for oppsett av e-post og kalender

Veiledning for å slette data på mobiltelefonen

Veiledning for kryptering av mobile lagringsmedier

BIT Publisert: Oppdatert:

Hva er Exchange ActiveSync?

Exchange ActiveSync er laget for å synkronisere e-post, kalender, kontakter, oppgaver og annen informasjon.
Informasjon om ActiveSync

IT-instruks og IT-tjenester

Alle brukere ved Høgskolen i Oslo og Akershus må gjøre seg kjent med IT-instruks som gjelder all bruk av høgskolens IT-tjenester.

IT-instruks

Retningslinjer for IT-tjenester

Om Avdeling for IKT