HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

DORA-erklæringen

OsloMet har signert den internasjonale DORA-erklæringen, som har som mål å gjøre forskningen, og vurderingen av forskningens kvalitet, mer tilgjengelig og åpen.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Dette innebærer at OsloMets fagmiljøer og forskere må utvikle og fremme en ny praksis for evaluering av forskning og forskningsaktivitet.

 

Hva betyr DORA for OsloMet som institusjon?

  • I henhold til DORA-erklæringen skal det skal være åpenhet om kriteriene som blir brukt i ansettelsesprosesser, opprykksbeslutninger, tildeling av FoU-tid, tildeling av forskningsstipender med mere.
  • Ved vurdering eller evaluering av forskeres forskningsresultater (inkludert datasett og programvare) skal forskernes resultater vurderes på innhold, ikke på hvor resultatet er publisert og hvilket generelt omdømme kanalen eller plattformen har.
  • Ved evaluering vil et bredt spekter av indikatorer bli benyttet, f.eks. resultater som har innflytelse på utvikling av politikk og praksis i tillegg til forskningspubliseringer.
  • OsloMet vil ha fokus på forskningens kvalitet gjennom innsikt, innflytelse, pålitelighet og gjenbrukbarhet.
  • Videre skal OsloMet ta hensyn til alle typer formidling av forskningsresultater, ikke bare vitenskapelige publikasjoner.

 

Hva betyr DORA for deg som forsker?

For deg som forsker innebærer DORA-erklæringen at du kan:

  • Legge større vekt på innhold i forskningen
  • Siter direkte fra primærkildene
  • Bruke flere indikatorer/målepunkter for å vise forskningens betydning
  • Forandre kulturen!
Publisert: Oppdatert: