meny
søk
English

Forskningsetisk utvalg

Styret for høgskolen har fastsatt at HiOA skal ha et Forskningsetisk utvalg på institusjonsnivå. Det behandler enkeltsaker hvor det er mistanke om vitenskapelig uredelighet eller brudd med god vitenskapelig praksis ved høgskolen.

Det er vedtatt at Forskningsetisk utvalg skal ha følgende mandat og sammensetning:

Mandat

i) Forskningsetisk utvalg skal være underlagt styret og rapporterer til styret.

ii) Styret delegerer myndighet til utvalget i følgende enkeltsaker:

(1)  Behandle enkeltsaker knyttet til vitenskapelig uredelighet som er forelagt av ledelsen ved høgskolen, dekan/senterleder, og av enkeltpersoner

(2)  Behandle og gi uttalelse i enkeltsaker knyttet til vitenskapelig uredelighet som har sitt utspring i konflikter eller klager knyttet til mistanke om brudd på vitenskapelig redelighet og god vitenskapelig praksis ved høgskolen.  

Sammensetning

Forskningsetisk utvalg skal ha fem representanter: 

a) Ekstern leder (jurist)

b) 2 eksterne UF-representanter med betydelig relevant forskningserfaring. Nestleder for utvalget oppnevnes blant én av disse.

c) 3 eksterne vararepresentanter, UF

d) 2 interne UF-representanter med to vararepresentanter

Prorektor for forskning og utvikling eller den vedkommende bemyndiger er sekretær for utvalget.

Retningslinjer

Høgskolens styre  har fastsatt retningslinjer som skal gjelde for Forskningsetisk utvalgs arbeid ved behandling av enkeltsaker knyttet til vitenskapelig uredelighet ved HiOA.

Publisert: Oppdatert:

Medlemmer i utvalget

Medlemmer i Forskningsetisk utvalg

Kontakt

Utvalgets sekretær er seniorrådgiver (jurist) Ingrid S. Jacobsen, Avdeling for forskning og utvikling, FoU-seksjonen. Telefon: 67 23 55 34. E-post: ingrid.jacobsen@hioa.no

Forskningsetikk

Forskningsetikk