meny
søk
English

Cristin

(Current Research InformationSysTem in Norway) dokumenterer og synliggjør din forskning. Cristin brukes også for å avlevere data om vitenskapelig publisering til Kunnskapsdepartementet.

Søk i Cristin   |  Logg inn i Cristin   | Om Cristin

Samtidig som du registrerer dokumenter kan du egenarkivere fulltekstdokumentene i Cristin.

Registrering av forskningsaktivitet

  • Hver enkelt forsker registrerer sine vitenskapelige publikasjoner og aktiviteter.  
  • Hvert fakultet har Cristin-kontakter/superbrukere som veileder og informerer om hvordan man registrerer og laster opp fulltekst i Cristin. Disse kvalitetssikrer de registrerte dataene, som rapporteres til DBH.
  • Hver enkelt forsker må selv egenarkivere fulltekst av sine dokumenter, dette pga. publiseringsavtalen.
  • Du kan også registrere prosjektinformasjon i Cristin. Mer informasjon om dette finner du i HiOAs " Håndbok for FoU-prosjekter".

Publiseringsindikator

Norsk publiseringsindikator (NPI), https://npi.nsd.no/ har til mål å fremme god forskning og skape oversikt over og innblikk i forskningsaktivitetene. 

Hensikten med indikatoren er å måle forskningsaktivitet på institusjonsnivå i forbindelse med at forskningsinstitusjoner mottar delvis resultatbaserte bevilgninger direkte over statsbudsjettet.

Publiseringsindikatoren er uegnet til å måle, eller evaluere, forskningskvalitet på individnivå.

Beregningen:

  1. Institusjonsandel=Antall forfattere/Antall institusjonsadresser
  2. institusjonsandel
  3. Multipliser med nivå og publikasjonstype
  4. Multipliser med samarbeidsfaktor

Eksempel:

En nivå 1-artikkel i tidsskrift (vekt = 1), 10 forfattere fra institusjon X, en forfatter fra institusjon Y:

1* 10/11+ 1* 1/11= 0,95 poeng (X) + 0,30 poeng (Y) = 1,25 poeng

I tillegg vil institusjonenes poeng bli multiplisert med en faktor på 1,3 for internasjonalt samforfatterskap.

Denne metoden øker uttellingen for hver av samarbeidspartnerne, men institusjonene må fremdeles dele uttellingen mellom seg.

Oversikt over publikasjonstype og nivå

Kategori

Vekt

Nivå 1 Nivå 2
Monografi 5 8
Artikkel i antologi 0,7 1
Artikkel i periodika og serier 1 3

Formidlingspoeng

Husk å registrere all din formidling i Cristin.

Oppnådde formidlingspoeng gir uttelling til fakultet/institutt gjennom høgskolens interne modell for fordeling av FoU-komponentens insentivdel i bevilgningen over statsbudsjettet.

Gjennom tildeling av formidlingspoeng støttes aktivitet som ikke premieres gjennom den statlige finansieringen. Det er avdelinger, og ikke enkeltpersoner, som får tildelt midlene.

Hovedkategori

Underkategori

Vekting

Tidsskriftspublikasjon Populærvitenskapelig artikkel 3
Kronikk
Konferansebidrag og faglig presentasjon Vitenskapelig foredrag 3
Faglig foredrag
Populærvitenskapelig foredrag
Poster
Mediebidrag Dokumentar 5
Programledelse
Programdeltagelse
Intervju
Kunstnerisk og museal presentasjon Museumsutstilling 15
Arkitektutstilling
Kunstutstilling
Webutstilling
Annet 3
Bok Lærebok 10
Fagbok

Adressering

Retningslinje for kreditering av institusjoner

Tanja Strøm Publisert: Oppdatert:
Cristin (logo)

Frister

1. februar 2017  - Forskernes registreringsfrist

15. februar 2017  - Innmelding av lokale tvistesaker

21. februar 2017  - Kontroll/godkjenning av sampublikasjoner

1. mars 2017  - Innmelding av nasjonale tvistesaker

31. mars, kl.12:00, 2017  - Rapportering av 2016-publikasjoner

14. oktober - nominere kanaler til nivå 2 til NPU

30. november 2016Innmelding av kanal, nivå 1, til NSD

Tvisteutvalg

Tvister

Superbrukerdokumentasjon

Superbrukerdokumentasjon

Kategorier i Cristin

Kategorioversikt