HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Egenarkiver fulltekst i Cristin

Veiledning til hvordan du laster opp fulltekst samtidig med registrering i Cristin.

Enkel veiledning

Alle må laste opp sine vitenskapelige tidsskriftsartikler i Cristin. Last opp både forlagets PDF og postprint-versjon av artiklene. Alt du laster opp blir lagret i et lukket arkiv, og Læringssenter og bibliotek sjekker alle rettigheter med utgiver før tilgjengeliggjøring i HiOAs åpne arkiv "Open Digital Archive", ODA. 

Dersom du trenger hjelp kan du kontakt din CRIStin-superbruker.

Se egen veiledning for masteroppgaver.

1. Logg inn i Cristin

2. Finn frem til ønsket forskningsresultat

Det er åpnet for opplastning i følgende kategorier:

  • Tidsskriftpublikasjon - Vitenskapelig artikkel.
  • Tidsskriftpublikasjon - Vitenskapelig oversiktsartikkel/review.
  • Bok - Vitenskapelig antologi.
  • Bok - Vitenskapelig monografi.
  • Rapport/avhandling - Doktorgradsavhandling.
  • Rapport/avhandling - Mastergradsoppgave.
  • Del av bok/rapport - Vitenskapelig kapittel/artikkel. 

3. Trykk på "Lever fulltekstdokument"

Alle dokumenter skal leveres som PDF-filer, og vi tar i mot dokumenter fra 2003 og fremover.

4. Før opplastning

Du må bekrefte at du har dine medforfatteres samtykke til publisering, og at du har lest og godtatt lisensavtalen.
I tillegg må du angi hvilken versjon av artikkelen du laster opp:

  • Preprint: Innsendt manus fra forfatter ( skal ikke benyttes ).
  • Postprint: Akseptert fagfellevurdert versjon med siste rettelser, har ofte tabellene sist.
  • Forlagets originalversjon: Publisert versjon med forlagets layout.

Vi får som oftest tillatelse til å publisere postprint-versjonen. Last gjerne opp både postprint og forlagets PDF.

5. Opplastning

Skjermbildet viser hvilke filer som allerede er opplastet, om noen. Trykk "Browse" for å bla igjennom filer på din lokale datamaskin. Etter å ha valgt riktig fil: trykk "start" for å starte opplastningen. Et eget skjermbilde vil bekrefte at opplastningen er fullført. Dokumentet og opplysninger om dokumentet vil så bli overført til et lukket arkiv.

Rettighetsklarering

Læringssenter og bibliotek undersøker med forlaget om dokumentet kan tilgjengeliggjøres i HiOAs åpne arkiv, ODA. Denne prosessen varierer tidsmessig fra noen få dager til flere uker, avhengig av hvilket forlag som blir kontaktet.
Dersom du har spørsmål kan de rettes til din superbruker.

Tanja Strøm Publisert: Oppdatert: