HiOA har blitt OsloMet – Storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Kvalitativt metodeforum

Et forum for forskere som jobber med kvalitative metoder.

Kvalitativt metodeforum er rettet mot doktorgradsstudenter og ansatte som jobber med kvalitativ forskning. Vi ønsker å ta opp og diskutere sentrale utfordringer i kvalitativ forskning spesielt rettet mot profesjonsstudier.

Program for kvalitativt metodeforum våren 2018

Det holdes fire møter i forumet denne våren:

Onsdag 28. februar kl. 14.30-16.00. Tema: « Hva er god bruk av historiske perspektiver i samfunnsforskning?» Innledere: Fredrik Thue og Ove Skarpenes.

Onsdag 14. mars kl. 14.30-16.00. Tema: « Komparasjon» Innledere: Olav Korsnes og Thorgeir Kolshus

Onsdag 25. april kl 14.30-16.00. Tema: « Hva kan intervjuer gi data om?» Innleder: Marte Mangset

Semesterets siste metodeforum har tema: «Hvor mange sa hva? Om kvantifisering i kvalitativ metode.»
Hvor mange sa hva, og spiller det en rolle? «Nesten alle», «tre av ti sa…», «flertallet mente at…» Måten vi trekker inn kvantitative elementer i kvalitative analyser kan gi et ryddig og overbevisende inntrykk, men samtidig representere problematiske feilslutninger. Hvordan jobber vi med kvantifisering av intervjumaterialet vårt? Er det et økende krav til å ha mange intervjuer? Hva er fordelene og ulempene ved det? Og om vi har få eller mange intervjuer, hvordan skaper vi klare fortellinger og kollektive historier basert på ikke representative og små utvalg? Hvordan behandler vi variasjon og avvik i analysene?

Dette metodeforumet arrangeres mot slutten av vårsemesteret. Informasjon om dato og innledere kommer senere.

Velkommen! Ingen påmelding nødvendig.

Med vennlig hilsen

Kvalitativt metodeforum/Senter for profesjonsstudier

 

Kontakt stipendiat Tanja Nordberg

Senter for profesjonsstudier Publisert: Oppdatert: