HiOA har blitt OsloMet – Storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Bruk av elevresultater ("data") i norske skoler og kommuner (PraDa)

PraDa har som mål å gi ny kunnskap om hvordan informasjon om elevenes resultater fra nasjonale prøver og karakterer brukes av kommuner og skoler.

Om prosjektet

PraDa har som mål å gi ny kunnskap om hvordan informasjon om elevenes resultater fra nasjonale prøver og karakterer brukes av kommuner og skoler. Prosjektet går fra høsten 2014 til våren 2017, og finansieres gjennom Forskningsrådet.

Kontakt

Prosjektleder Sølvi Mausethagen

Senter for profesjonsstudier
Høgskolen i Oslo og Akershus
Besøk: Pilestredet 40, 4. etg.
Post: Pb. 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Publikasjoner

Sølvi Mausethagen, Tine S. Prøitz & Guri Skedsmo (2017). Teachers’ use of knowledge sources in ‘result meetings’: thin data and thick data use. Teachers and teaching. Theory and practice.

Sølvi Mausethagen; Guri Skedsmo & Tine S. Prøitz (2017). Bruk av elevresultater - utfordringer og muligheter. Aas og Merok Paulsen (red). Ledelse i fremtidens skole. Oslo: Fagbokforlaget.

Sølvi Mausethagen; Tine S. Prøitz & Guri Skedsmo Nye styringsformer og kunnskapskilder i (sam)spill. Eksempler fra skolefeltet. Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. I Smeby og Mausethagen (red). Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Oslo: Universitetsforlaget.

Prøitz, T.S., Mausethagen, S. & Skedsmo, G. (2017). Investigative modes in research on data use in education. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, Volume 3.

Skedsmo, G. & Mausethagen, S. (2017). Nye styringsformer i utdanningssektoren - spenninger mellom resultatstyring og faglig-profesjonelt ansvar. Norsk pedagogisk tidsskrift, 101(2), 180-186
Tine S. Prøitz, Sølvi Mausethagen & Guri Skedsmo (2017): « Data use in education: alluring attributes and productive processes» I Nordic Journal of Studies in Educational Policy, Volume 3.

Mausethagen, S. & Smeby, J.-C. (2016). Contemporary education policy and teacher professionalism. Dent, M., Bourgeault, I.L., Denis, J.-L. &  Kuhlmann, E. The Routledge Companion to the Professions and Professionalism. London: Routledge

Mausethagen, S., Skedsmo, G. & Prøitz, T.S. (2016). Ansvarliggjøring og nye organisasjonsrutiner i skolen - rom for læring? Nordiske Organisasjonsstudier, 1/2016, 79-97.

Skedsmo, G. & Mausethagen, S. (2016). Emerging accountability policies and practices in education: The case of Norway. I J. Easley II & P. Tulowitzki (red), Educational Accountability. International perspectives on challenges and possibilities for school leadership (s. 205–223). London: Routledge.

Hermansen, H. & Mausethagen, S. (2016). Når kunnskap blir styrende: Læreres rekontekstualisering av nye kunnskapsformer. Acta Didactica, 10(2), 92-107.

Elstad, E., Helstad, K. & Mausethagen, S. (2014). Profesjonsutvikling i skolen. I Elstad, E. & Helstad, K. Profesjonsutvikling i skolen. Oslo: Universitetsforlaget.

Mausethagen, S. & Mølstad, C. E. (2015). Shifts in Curriculum Control: Contesting Ideas of Teacher Autonomy. Nordic Journal of Studies in Educational Policy. Vol. 1.

Mausethagen, Sølvi (2015): Læreren i endring? Om nye forventninger til lærerprofesjonen og lærerarbeidet. Oslo: Universitetsforlaget

Mausethagen, S. & Mølstad, C.E. (2014). Licence to teach? Læreplananalyse og profesjonsutvikling. I Elstad, E. & Helstad, K. Profesjonsutvikling i skolen. Oslo: Universitetsforlaget.

Aas, M. & Skedsmo, G. (2014). Kollektiv kunnskapsbygging og profesjonalisering av lederteam. I Elstad, E. & Helstad, K. Profesjonsutvikling i skolen. Oslo: Universitetsforlaget.

Prøitz, T. (2015). Uploading, downloading and uploading again - concepts for policy integration in education research. NordSTEP, 2015:1.

Aasen, P., Prøitz, T.S. og Rye, E. (2015). Nasjonale læreplan som utdanningspolitisk dokument. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 6/2015, 417-433

Formidling

Sølvi Mausethagen; Tine S. Prøitz & Guri Skedsmo Oppfordrer til kritisk blikk på internasjonal skoleforskning. Intervju på forskning.no.

Sølvi Mausethagen; Tine S. Prøitz & Guri Skedsmo Hva skal vi med nasjonale prøver i skolen? Podcast Viten + snakkis, HiOA.

Skedsmo, G., Mausethagen, S., Prøitz, T. S. og Hopfenbeck, T. N. (2015). Nye verktøyer og rutiner for resultatoppfølging. Bedre Skole , 3/2015.

Skedsmo, G. og Mausethagen, S (2015). Spenningen mellom kontroll og læring. Bruk av nye vurderingsverktøy i utdanningssektorenBedre Skole, 3/2015.

Mausethagen, S.: "Best å være nest best." Intervju i Bedre Skole, 3/2015.

Nasjonale prøver har endret norsk skole. Intervju med Sølvi Mausethagen i Viten+Praksis.

Flere yngre forskere skal få mulighet til å lede prosjekter.

Aktuelt

PraDa på ResearchED Scandinavia
For andre år på rad presenterte Tine S. Prøitz resultater fra PraDa på ResearchED Scandinavia.

PraDa på skolelederdagen 2016
På skolelederdagen 2016 holdt både Tine S. Prøitz og Sølvi Mausethagen innlegg basert på resultater i PraDa-prosjektet.

Stipendiatstilling tilknyttet PraDa-prosjektet er utlyst på Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo.

Spenningen mellom kontroll og læring: bruk av nye vurderingsverktøy i utdanningssektoren
Nye vurderingsverktøy som ble innført som en del av et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem, har bidratt til å endre måten skolen blir styrt på, skriver Guri Skedsmo og Sølvi Mausethagen i Utdanningsnytt.  

Nye verktøy og rutiner for resultatoppfølging
Nasjonale prøver får stadig større betydning, men vi vet fortsatt lite om hvordan resultatene blir tatt i bruk av kommuner, skoleledere og lærere. Vi har også begrenset kunnskap om hvordan tiltak som har til hensikt å bedre undervisning og læring, fungerer i praksis. Eksempler fra tre kommuner viser svært ulik praksis for bruk av elevresultatene, skrive PraDa-deltakerne i Utdanningsnytt.

Nasjonale prøver har endret norsk skole
Innføringen av nasjonale prøver har endret skolens rutiner. Det har blitt vanlig med resultatmøter mellom rektorer og lærere og mellom ulike skoler. Forskerne i PraDa skal nå finne ut hvordan resultatene brukes.

Flere yngre forskere skal få mulighet til å lede prosjekter
Sølvi Mausethagen og andre om FINNUT-programmets midler til unge forskere med nylig avlagt doktorgrad.  

Elevresultater under lupen
Et nytt prosjekt skal gi ny kunnskap om hvordan informasjonen om elevenes resultater fra nasjonale prøver og standpunktkarakterer brukes.

161 millioner til utdanningsforskning
Forskningsrådets nye storsatsing på utdanningsforskning, FINNUT-programmet, har tildelt 161 millioner kroner til 21 prosjekter innenfor utdanningsforskning