HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Profesjonsrettet veiledning for yrkesfaglærere

Samarbeid skole-arbeidsliv

FoU-fellesskapet har søkelys på innholdet i yrkesutdanning, og har som formål å styrke kvalitet og omfang på forskning og utviklingsarbeid som gjelder innholdet i yrkesutdanning og yrkesfaglærerutdanning.

Det finnes forholdsvis lite forskning på området, og forskningsbehovet er stort. Etablering av ulike former for utdannings- og forskningssamarbeid mellom høgskole, skoler og bedrifter er sentralt i fellesskapets arbeid, og anses som en grunnleggende forutsetning for kunnskapsutvikling på feltet. Sentrale temaer er yrkeskunnskap, erfaringslæring, forholdet mellom praksis og teori i yrkes- og profesjonsutdanning, læring i skole og bedrift, organisasjonslæring og praktikerforskning (practitioner research).
 
FoU-fellesskapet består av kolleger som arbeider med ulike prosjekter i et større felles prosjekt om relevant yrkesutdanning (ReCarol- prosjektet), pluss kolleger som forsker innen beslektede temaer.

FoU-fellesskapets Cristin-side

Samarbeid skole-arbeidsliv