meny
søk
English

Aldring, helse og velferd

Forskningsgruppen forsker på aldring og forløpet av aldring i et biologisk, psykologisk, sosialt og kulturelt perspektiv. Vår forskning fokuserer på helseintervensjoner, kartleggings- og psykometriske studier.

Aldringsprosessen starter tidlig, og vår forskningsaktivitet er knyttet til hele aldringsprosessen. På den måten beveger vår forskning seg ut over tradisjonell geriatrisk forskning. Forskningen i gruppen har en sterk orientering mot problemstillinger av betydning for arbeidslivet og består av både grunnforskning (basal forskning) og anvendt forskning.

Vi har en unik tverrfaglig og flerfaglig tilnærming til forskning på:

  • Det aldrende samfunn; alder, integrasjon, miljø og teknologi
  • Intervensjon og tiltak: Felles for forskningstemaene er fokus på kunnskapstranslasjon
  • Aldringens variasjon med hensyn til sosioøkonomisk status, livskvalitet, helse, mestring, biologiske, psykisk og sosiale funksjoner

Forskermiljøet er sammensatt fra fagområdene; fysioterapi, klinisk ernæringsfysiologi, sykepleie, ergoterapi, adferdsbiologi, sosiologi, sosialantropologi og profesjonskunnskap.
Les mer om vår forskning.

Forskningsgruppen er tatt opp i HiOAs booster-prosjekt for forskningsgrupper med høyt potensial.

Kontakt oss

Professor Astrid Bergland,

Forskningsgruppeleder

Astrid Bergland

Stipendiat Annette Vogt Hauger

Assistent

Annette Vogt Hauger

Gruppebilde av forskerne i forskergruppen Aldring, helse og velferd

Forskningsfokus

Vår forskning har et særlig fokus på ulike typer intervensjoner, kartleggings- og psykometriske studier.

Intervensjoner

Forskning på ulike typer intervensjoner og fenomener er knyttet til rehabilitering, helsefremmende, ulykkesforebyggende, forebyggende og behandlende arbeid.

Kartleggingsstudier

Vi forsker på ulike målemetoder for kartlegging, testing og evalueringer av ernæringsstatus, fysisk, psykisk og sosial funksjon av eldre mennesker som befinner seg i ulike livs- og bosituasjoner.

Psykometriske studier

Sentralt i vår forskning er pasientenes, brukernes, pårørendes og helsepersonells erfaringer knyttet til helsetilstander og livssituasjoner, og til ulike typer intervensjoner, kartlegginger, testing og evalueringer.

Samarbeidsprosjekter

Vi vektlegger samarbeid mellom praksisfelt, brukere, politikere og utdanning på bachelor-, master- og på doktorgradsnivå. Forskningsgruppen har et utstrakt FoU-samarbeid med regionale og lokale helsemyndigheter og -institusjoner. Våre forskere bistår også som rådgivere overfor helsemyndigheter.

FRI-prosjektet: Forskningsgruppen Aldring, Helse og Velferd er opptatt av å skape et aldersvennlig samfunn der seniorer får bidra så lenge de kan og vil. Derfor har vi engasjert oss i FRI som jobber med å få de mest erfarne hodene med på å løse problemene samfunnet vårt står overfor. For å gjøre et felles løft trenger vi alle gode krefter med. Er det deg eller kanskje virksomheten du jobber i?
Les mer på www.friprosjektet.no og engasjer deg i Norges største dugnad for et aldersvennlig samfunn.

 

Aktuelt

Leder hjerneslagssamarbeid med ni klinikker i sju land
Birgitta Langhammer var månedens forsker i Helse Sør-Øst i november 2016.

Mat til besvær: Underernæring og eldre
Ellisiv Lærum Jacobsen skriver for tiden doktorgrad om ernæring, fysisk funksjon og livskvalitet hos syke eldre. Hun holdt dette PechaKucha-foredraget etter invitasjon fra Forskningsrådet i oktober 2016.