HiOA har blitt OsloMet – Storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Ingeniørfag - elektronikk og informasjonsteknologi

Medieentreprenørskap og -innovasjon (MEI)

Gruppen er opptatt av gründervirksomhet og nyskapning i et medielandskap preget av raske endringer i teknologi, aktører, markeder og i brukeres medievaner

Forskning og nettverk

Kvalifikasjonsrammeverket i høyere utdanning forutsetter fra 2013 at alle tre nivåer (BA, MA, PhD) skal gi kompetanse i entreprenørskap og innovasjon. Temaet vårt er derfor et svært viktig satsingsfelt i høyere utdanning og FoU. Dette reflekteres i at nyskapning er blant HiOAs tre grunnverdier, ved siden av mangfold og læring, og dermed er viktig for all virksomhet ved HiOA.

Faglitteraturen om entreprenørskap og innovasjon er omfattende. Samtidig preges medielandskapet og kommunikasjonsfeltet i de fleste land av rask endring i takt med teknologiinnovasjon, nye medieaktører og markeder, endrete profesjonsroller og medievaner hos brukerne. Antologien R. Vaagan & J. Barland (red.) (2015). Entreprenørskap og ledelse i media viste at MEI er et nasjonalt kraftsenter innen medieentreprenørskap og –innovasjon. Profesjonsfeltet er drøftet i Westlund & Krumsvik (2014) og i Vaagan (2015). Neste steg i strategien vår er å styrke internasjonaliseringen, sikre EU-finansiering, styrke publiseringen og medlemmenes kompetanse. 

Det viktigste internasjonale FoU-prosjektet innen MEI er Erasmus + prosjektet European Media Cloud Campus (EMCC). Dette er et strategisk partnerprosjekt 2015-17 mellom medieutdanninger i Tyskland, Nederland, Danmark, Tyrkia og Norge. Det gjennomføres 20 workshops i perioden i de ulike land (hvorav fire ved HiOA) der studenter og lærere har utviklet et innovativt miljø for kreativ innholdsproduksjon på tvers av språk- og kulturgrenser. EMCC lanseres og tas i bruk i partnernes undervisning og forskning høsten 2017. Robert Vaagan og Lars Rinsdorf arbeider høsten 2017 med en søknad til EUs program HERA Public Spaces: Culture and Integration in Europe. Nye partnere inkluderer Helsinki universitet; Universitetet i Sussex, UK; Fondazione Bruno Kessler, Trento, Italia; Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Spain. MEI samarbeider også med flere andre nettverk, bl.a. Senter for tverrfaglig medieforskning (STM) og International Association for Intercultural Communication Studies (IAICS) der R. Vaagan er President 2017-19.

Teori og metode

Teoretisk trekker gruppas medlemmer i varierende grad på medieperspektiver knyttet til dagsorden, medierammer, billedteori og visuell kommunikasjon, brukernytte, teknologidiffusjon, viral markedsføring, nettverk og kultiveringsteori. Metodisk brukes både kvantitative teknikker (datasett, spørreundersøkelser, trendanalyse) og kvalitative teknikker (innholdsanalyse, intervjuer, observasjon).

Utvalgte publikasjoner

Pashevich, E. & Vaagan, R. (2017). “Robot journalism in Norway: cost-saving newsroom innovation allowing more quality journalism for the public good?” (under peer review, forthcoming)

Krumsvik, A. H., Pedersen, P. E., and Kvale, K.  ”Market Structure and Media Innovation Policies in Norway.” In H. van Kranenburg (Ed.).  Innovation Policies in the European News and Media Industry: A Comparative Study  (pp. 167-179).Berlin: Springer. 

Nenadic, I., Ostling, A. (2016): Assessing Media Pluralism in the Digital Age, Chapter, Internet Science, Volume 9934 of the series Lecture Notes in Computer Science, pp 231-238 ( http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-45982-0_20).

Krumsvik, A. H. & Ots, M. (2016). ” What is Nordic Media Business Research? An analysis of major research outlets.” Nordicom Information , 38 (1) 8-11. 

Rinsdorf, L., Kirklar A., Christensen, N., Nina, N. & Vaagan, R. (2016). ”The European Media Cloud Campus (EMCC) Project”. Intercultural Communication Studies , 25 (1) 243-257. I: R. Vaagan (Ed.) (2016). Communication Across Cultures, Time and Space . Intercultural Communication Studies, 25 (3) 1  http://web.uri.edu/iaics/2016-vol-25-n0-1/ 

Rinsdorf, Lars; Kühnle, Boris (2015): Erfolgsfaktoren von Medienquartieren. In: Pagel, Sven (Hg.): Schnittstellen (in) der Medienökonomie. Baden Baden (Nomos) S. 45 - 59.

Rinsdorf, Lars; Sandhu, Swaran (2015): Learning to Disrupt the Status Quo. In: Communication Director Nr.1 S. 60 - 63.

Vaagan, R. & Barland, J. (red.) (2015). Entreprenørskap og ledelse i media.  Cappelen Damm Akademisk.

Vaagan, R. (2015). Medieskapt. Medier i informasjons- og kommunikasjonssamfunnet . Bergen: Fagbokforlaget.

Haydari, N. & Kara, M. (2015). "A Collaborative Media Production Project on Human Rights: Bridging Everyday and Media Education", Innovations in Education and Teaching International Journal, 52 (4) 383-392.

Morlandstø L., & Krumsvik, A.H. (red.). (2014). Innovasjon og verdiskaping i lokale medier.
Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Westlund O. & Krumsvik, A.H. (2014). «Perceptions of Intra-Organizational Collaboration and Media Workers’ interests in Media Innovations». Journal of Media Innovations , 1 (2) 52-75. 

Haydari, N. & Holmes, P.  (2014). Case Studies in Intercultural Dialogue. Dubuque, IA: Kendall-Hunt Publishing.

Vaagan, R. & E. Pashevich, E. (2014). «Youth on the Move – a multicultural online European magazine in a global media environment». Intercultural Communication Studies 23 (2) 125-145.

Relasjon til utdanning

Entreprenørskap og nyskaping i all vår undervisning

MEI springer ut av MoK3000 Entreprenørskap og prosjektledelse i mediebransjen, igangsatt fra 2011 på grunnstudiet i Medier og kommunikasjon. Alle medlemmene i gruppa har i sin undervisning innslag av entreprenørskap og innovasjon, enten dette er i mediefag, journalistikk, foto, video og film, tekst og digitale fortellinger, teori og praksis i informasjon og kommunikasjon, online magasiner, e-læring eller visuell kommunikasjon.

Hva mener vi med entreprenørskap og innovasjon?

I vår undervisning omfatter entreprenørskap og innovasjon bl.a. oppstart av studentbedrift, samarbeid om praksisordninger med innovative mentorer i arbeidslivet, endringsprosesser, teknologiutvikling, digitalisering og e-læring, mediekonvergens, endrete profesjonsroller, endrete medievaner hos brukere, økt bruk av sosiale medier, nettbrett og smarttelefoner m.m.

Samarbeid med bransjen fører til innovasjon

Vi samarbeider nasjonalt med Ungt Entreprenørskap samt en lang rekke eksterne prosjektmentorer, og har praktikantordninger med over 200 praksissteder innen offentlig og privat sektor i Norge. Dette har i seg selv bidratt til et sterkt innslag av entreprenørskap og innovasjon samt profesjonsorientering i studiet.

English version

Kontakt

Medlemmer