meny
søk
English
Bibliotek- og informasjonsvitenskap

Metadatabaserte informasjonssystemer (METAINFO)

Temaet for forskning i gruppen er knyttet til produksjon, modellering og utnyttelse av metadata med formål om å skape bedre systemer for informasjonsgjenfinning.

Bakgrunn

Metadata spiller en usynlig, men uhyre viktig rolle for å gjøre informasjon tilgjengelig. Metadata fungerer som surrogat for bøker, aviser, tidsskriftsartikler, filmer, musikk og andre ressurstyper, og er essensielt for å identifisere, gjenfinne og sammenkoble disse ressursene. I forskergruppen er det overordnede målet å bedre offentlighetens tilgang til informasjon ved hjelp av bedre metadata.

Hva forsker vi på?

Vår forskning inkluderer underområder som:

Studier av brukerskapte metadata

Moderne teknologi muliggjør at andre enn eksperter kan bidra med beskrivelse av dokumenter i form av emnetagger, anmeldelser, vurderinger i form av terningkast osv. Hvordan kan denne typen metadata integreres med de standardiserte og ekspertkontrollerte dataene som finnes i bibliotek og andre informasjonsforvaltende organisasjoners informasjonssystemer?

Sammenkobling av metadata fra ulike systemer

Informasjonssystemer eid av forskjellige institusjoner forvalter metadata om de samme objektene og/eller beskriver de samme tematiske fagområdene, men benytter ulike standarder, vokabularer og ontologier. Hvordan kan data fra forskjellige systemer kobles sammen for å sikre rikere og bedre søke- og gjenfinningsmuligheter på tvers av systemer?

Utnyttelse av bruk av metadata

Store mengder data om bruk av informasjonssystemer, inkludert brukernes søkeformuleringer og reformuleringer, interaksjon med søkeresultater og valg av informasjonsobjekter lagres i transaksjonslogger. Hvordan kan analyse av denne bruken av metadata bidra til å lage bedre systemer?

Metoder for automatisk indeksering og ekstraksjon av metadata

Dokumenter i fulltekst og dårlig strukturerte metadata vanskeliggjør søking i og gjenfinning av informasjonsobjekter. Hvordan kan automatiske metoder for indeksering av fulltekstdokumenter og automatisk ekstraksjon av metadata bidra til å forbedre representasjonen av slike objekter?

Arkitektur for metadatabaserte systemer

Robust og sikker infrastruktur er en forutsetning for effektive medatabaserte informasjonssystemer. Hvordan utvikle gode metoder for bygging og utvikling av slik infrastruktur? Hvordan kan vi teste at kvaliteten er ivaretatt?

Relasjon til utdanning

Institutt ABI har et unikt utdanningstilbud i Norge innen deskriptive metadata og emneindeksering. Vi vil styrke forskningen på metadatabaserte informasjonssystemer for å kunne utdanne kandidater med oppdatert og relevant kunnskap innen kunnskapsorganisasjon og gjenfinning i både fysiske og digitale omgivelser.

På masterstudiet er temaene beskrevet over også ofte utgangspunkt for studentenes masteroppgaver og prosjektarbeid. Vi har gode erfaringer med å integrere masterstudentene i større forskningsprosjekter innen dette området, som for eksempel Inex-prosjektet.