meny
søk
English

KORG-dagene 2017: Kunnskapsorganisasjon på anbud

Kunnskapsorganisasjonsdagene ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag.
Torsdag 1. og fredag 2. juni.

Auditorium P35-PH170, Pilestredet 35, Oslo.


Er det en fugl? Er det et fly? Er det kunstig intelligens? Eller er det kanskje kunnskapsorganisasjon? 

De siste årene har det skjedd mye i biblioteksektoren. Nye system, nye standarder og nye leverandører har både blitt vurdert og valgt. Og ikke uten diskusjon. Det skjer også mye i sektorens omverden, hvor vi på daglig basis må forholde oss til både store data og kunstig intelligens. Hva da med kunnskapsorganisasjonen? Har den noe å bidra med? Og hva med kunnskapsorganisatorisk kompetanse? Hva består den i? Hva bør den bestå i? Hva skal til for å lage, vurdere eller bestille det som trengs i 2017?

Under Kunnskapsorganisasjonsdagene 2017 stiller vi de store spørsmålene. Et spennende program er fortsatt under utvikling, men nedenfor finner du et foreløpig program. Det hele starter med et foredrag av R. David Lankes som er professor og leder ved bibliotekarutdanningen på universitetet i South Carolina. Han har skrevet flere prisvinnende bøker som tematiserer bibliotekarens kompetanse, sist «The new librarian field guide». Vi vet han leses og har ivrige fans i Norge, og gleder oss til hans foredrag «Librarianship is a Technical Profession».

Program

Torsdag 1. juni

9.00-10.00 Registrering og kaffe
10.00-10.05 Velkommen , Tor Arne Dahl, instituttleder, ABI, Høgskolen i Oslo og Akershus
10.05-10.20 40 år i kunnskapsorganisasjonens tjeneste , Prof. Nils Pharo, ABI, Høgskolen i Oslo og Akershus
10.20-11.20 Librarianship is a technical profession , prof, R. David Lankes, School of Library & Information Science, University of South Carolina
11.20-12.00 R. David Lankes i samtale med Thomas Brevik, bibliotekar ved Lindås bibliotek
12.00-13.00 Lunsj
13.00-13.30 Fjernlån for dummies , Glenn Karlsen Bjerkenes, UB, Universitet i Oslo 
13.30-14.00 Nye metadata , Marit kristine Ådland, ABI, Høgskolen i Oslo og Akershus
14.00-14.30 Nytt biblioteksystem (til storbyene) , Bjørn Kjetil Fredriksen, Sølvberget, Stavanger bibliotek og kulturhus 
14.30-15.00 Kaffepause
15.00-16.00

Kunnskapsorganisasjon på anbud

Jonas Svartberg Arntzen, Leder utviklingsavdelingen ved Deichmanske bibliotek

Unni Knutsen, Leder Seksjon for tilvekst og katalog, Universitetsbiblioteket, UiO

Jonny Edvardsen, Direktør Tilvekst og kunnskapsorganisering, Nasjonalbiblioteket

Geirr Karlsen, Seksjonsleder, avdeling Utvikling, Drammensbiblioteket

Fredag 2. juni

9.00-9.30 Registrering og kaffe
9.30-10.30 Hva i alle dager skjer med jobben min? , Prof. Katriina Byström, ABI, Høgskolen i Oslo og Akershus
10.30-11.30 From Marc silos to Linked data silos: The future of Knowledge organization , Osma Suominen, The National Library of Finland og Dublin Core Metadata Inititative, Technical board
11.30-12.30 Lunsj
12.30-12.50 Biblioteksløyd: Nye tider, ny kompetanse? , Elin Stangeland og Kyrre Traavik Låberg, UB, Universitet i Oslo
12.50-13.10 Morgendagens veiledere: Hva med referansetjenesten? , Britt Sanne, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
13.10-13.30 Biblioteket som utgiver: Springbrett til nye roller og tjenester , Trude Eikebrokk, Læringssenter og bibliotek, Høgskolen i Oslo og Akershus
13.30-14.00 Kaffepause
14.00-14.30 Mind the gap: Er bibliotekkatalogen tilgjengelig for alle? , Gerd Berget, ABI, Høgskolen i Oslo og Akershus
14.30-15.00 Informasjonsarkitektur i FINN.no , Kaija Ommundsen, leder UX FINN.no

#korg2017

Strømming

KORG-dagene strømmes direkte fra følgende adresser:

Torsdag, 1. juni:  https://www.youtube.com/watch?v=3nh3yhQuI0o

Fredag, 2. juni:  https://www.youtube.com/watch?v=8HswFSWrIlo

Pris

Deltakelse to dager: kr. 1.800,- (inkl. lunsj)
Deltakelse én dag: kr. 1.000,- (inkl. lunsj)

Påmelding

https://bibin.hioa.no/p/korg/

Påmeldingsfristen:  Fredag. 12 mai 2017.

Publisert: Oppdatert: