HiOA har blitt OsloMet – Storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Illustrasjonsbilde

Universell utforming av IKT

Forskningsgruppen Universell utforming av IKT (UD-ICT) er ansvarlig for det engelskspråklige masterprogrammet i Universal Design of ICT og International Summer School in Universal Design of ICT. Gruppen er også involvert i veiledning av studenter i tilknytning til European Project Semester (EPS). Alle kurs og forskningsprosjekter gjør bruk av den nyeste teknologien tilgjengelig i vår Interaksjons Lab (iLab).

Våre forskningsaktiviteter omfatter Menneske-Maskin Interaksjon, nye teknikker for inntasting av tekst, gest- og touch-interaksjon, samt datavisualisering, og hvordan tilgjengeligheten av IKT kan bedres ved hjelp av tilpassing og hensyn til kontekst.

I vår forskning er vi særlig opptatt av å identifisere IKT-barrierer for å fjerne dem. I den forbindelse har vi fokus på hvordan universell utforming av IKT kan sikres gjennom teknisk programmering og designkompetanse sammen med økt kunnskap og bevissthet om regelverk rundt brukeranskaffelser, mangfold og ulike situasjoner, samt anti-diskrimineringslovgivning og belønninger for universelt utformet web design.

Av aktuelle forskningsprosjekter kan nevnes undersøkelser om bruk av multitouch tabletop programmer for å trene sosiale og samarbeidsevner i autistiske barn, studier av tilgjengelighetsproblemer i digitale læringsplattformer, og bruk av digitale læringssystemer av elever med dysleksi.

Gruppen samarbeider med flere aktører innen ulike bransjer og forskningsinstitusjoner, deriblant IFE (Institutt for energiteknikk) og Schlumberger. Andre partnere inkluderer den norske Arbeids- og velferdsetaten (NAV), Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), og Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Innen høyere utdanning er våre viktigste samarbeidspartnere Technical University of Lodz, Chinese University of Communication, og University of Cape Town.