HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Cristin

Current Research InformationSysTem in Norway dokumenterer og synliggjør din forskning. Cristin brukes også for å avlevere data om vitenskapelig publisering til Kunnskapsdepartementet.

Søk i Cristin   |  Logg inn i Cristin   | Om Cristin

Samtidig som du registrerer dokumenter kan du egenarkivere fulltekstdokumentene i Cristin.

Registrering av forskningsaktivitet

  • Hver enkelt forsker registrerer sine vitenskapelige publikasjoner og aktiviteter.  
  • Fra og med 1. oktober blir det obligatorisk for alle prosjektansvarlige som er tilknyttet Cristin å bruke Forskningsrådets prosjektnummer når artikler registreres i databasen. Veiledning til å registrere i databasen.
  • Hver enkelt forsker må selv egenarkivere (laste opp) filene til sine vitenskapelige tidsskriftsartikler.
  • Hvert fakultet har Cristin-kontakter/superbrukere som veileder og informerer om hvordan man registrerer og laster opp fulltekst i Cristin. Disse kvalitetssikrer de registrerte dataene, som rapporteres til DBH.

Publiseringsindikator

Norsk publiseringsindikator (NPI) har til mål å fremme god forskning og skape oversikt over og innblikk i forskningsaktivitetene. 

Hensikten med indikatoren er å måle forskningsaktivitet på institusjonsnivå i forbindelse med at forskningsinstitusjoner mottar delvis resultatbaserte bevilgninger direkte over statsbudsjettet.

Publiseringsindikatoren er uegnet til å måle, eller evaluere, forskningskvalitet på individnivå.

Beregningen:

  1. Institusjonsandel=Antall forfattere/Antall institusjonsadresser
  2. institusjonsandel
  3. Multipliser med nivå og publikasjonstype
  4. Multipliser med samarbeidsfaktor

Eksempel

En nivå 1-artikkel i tidsskrift (vekt = 1), 10 forfattere fra institusjon X, en forfatter fra institusjon Y:

1* 10/11+ 1* 1/11= 0,95 poeng (X) + 0,30 poeng (Y) = 1,25 poeng

I tillegg vil institusjonenes poeng bli multiplisert med en faktor på 1,3 for internasjonalt samforfatterskap.

Denne metoden øker uttellingen for hver av samarbeidspartnerne, men institusjonene må fremdeles dele uttellingen mellom seg.

Oversikt over publikasjonstype og nivå

Kategori Vekt
Nivå 1: Nivå 2:
Monografi 5 8
Artikkel i antologi 0,7 1
Artikkel i periodika og serier 1 3

Formidlingspoeng

Husk å registrere all din formidling i Cristin.

Oppnådde formidlingspoeng gir uttelling til fakultet/institutt gjennom høgskolens interne modell for fordeling av FoU-komponentens insentivdel i bevilgningen over statsbudsjettet.

Gjennom tildeling av formidlingspoeng støttes aktivitet som ikke premieres gjennom den statlige finansieringen. Det er avdelinger, og ikke enkeltpersoner, som får tildelt midlene.

Hovedkategori Underkategori Vekting
Tidsskriftspublikasjon Populærvitenskapelig artikkel 3
Kronikk
Konferansebidrag og faglig presentasjon Vitenskapelig foredrag 3
Faglig foredrag
Populærvitenskapelig foredrag
Poster
Mediebidrag Dokumentar 5
Programledelse
Programdeltagelse
Intervju
Kunstnerisk og museal presentasjon Museumsutstilling 15
Arkitektutstilling
Kunstutstilling
Webutstilling
Annet 3
Bok Lærebok 10
Fagbok

Adressering

Retningslinje for kreditering av institusjoner.

Tanja Strøm Publisert: Oppdatert:

Current Research InformationSysTem in Norway

Cristin (logo)

Frister

1. februar 2018  - Forskernes registreringsfrist

15. februar 2018  - Innmelding av lokale tvistesaker

21. februar 2018  - Kontroll/godkjenning av sampublikasjoner

1. mars 2018  - Innmelding av nasjonale tvistesaker

5. april 2018, kl.12:00  - Rapportering av 2017-publikasjoner

14. oktober - nominere kanaler til nivå 2 til NPU

30. november 2017  -  Innmelding av kanal, nivå 1, til NSD

Tvisteutvalget

Tvister