HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Forum for vitenskapsteori og etikk

Et forum for vitenskapsteoretiske og etiske problemstillinger i profesjonell praksis.

Forum for vitenskapsteori og etikk ved Senter for profesjonsstudier vil ta opp vitenskapsteoretiske og etiske problemstillinger i profesjonell praksis.

Arrangementene er åpne for alle. Særlig ansatte ved HiOA med interesser for vitenskapsteori og profesjonsetikk oppfordres til å komme.

Møtene holdes i lokalene til Senter for profesjonsstudier, P40, 4. etasje. Påmelding ikke nødvendig.

Program for våren 2017 er ikke fastlagt.

Faglig ansvarlig

Edmund Henden, Anders Molander og Ainar Petersen Miyata (sekretær).

Ta kontakt med Ainar ved spørsmål om forumet.

Se også: Forum for vitenskapsteori ved UiO

Senter for profesjonsstudier Publisert: Oppdatert: