HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Ph.d.-prosjekter

Pågående ph.d.-prosjekter knyttet til ph.d.-programmet i profesjonsstudier.

Andreea Ioana Alecu, Senter for profesjonsstudier:  Tillit til profesjoner

Tanja Askvik, Senter for profesjonsstudier: Bidrar profesjonsutdanning til sosial mobilitet

Håvard Brede Aven, Senter for profesjonsstudier: Frå industripolitisk blomstring til eksil i Nordsjøen? Ingeniørane og etableringa av statseigd industri i Noreg 1945-1980

Arnhild Bie-Drivdal, Utdanningsforbundet: Tillitsvalgte som representanter i faglig utviklingsarbeid?

Hanna Bugge, Senter for profesjonsstudier:  How does welfare conditionality affect political participation?

Marie Hatlelid Føleide, Senter for profesjonsstudier: Barns rettssikkerhet i saker om omsorgsovertakelse – en sammenligningsstudie mellom Norge og England

Hedda Haakestad, Senter for profesjonsstudier: Byggfag fra profesjon til prekariat?

Peter Forde Hougaard, Senter for profesjonsstudier:  Time, space and physician's professional autonomy

Hanna Marie Ihlebæk, Høgskolen i Østfold: Kunnskap og profesjonalisme i sykepleie

Josefine Jahreie, Senter for profesjonsstudier: Norsk og dansk språktestingspolicy i praksis

Lars Erik Larsen, Senter for profesjonsstudier:  Profesjonsfellesskap i videregående skole 1960-2017

Marte Lorentzen, Senter for profesjonsstudier: Differensiering av læreryrket: Lærerspesialister i den norske skolen

Aleksander Årnes Madsen, Senter for profesjonsstudier: Sykefravær i profesjoner

Camilla Mevik, Senter for profesjonsstudier: Formation of an offshore identity: Autonomy, resistance and adaptability among maritime workers

Grethe Midtlyng, Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS):  "Ro, orden og sikkerhet" - en studie av fengselsbetjenters profesjonsblikk

Ainar Miyata, Senter for profesjonsstudier: Nudging and informed consent

Runa Brandal Myklebust, Senter for profesjonsstudier:  Exploring students' choices in gender segregated educations

Erik Børve Rasmussen, Senter for profesjonsstudier: Fastlegen - portvokter i helsevesenet

Maiken Risan, Senter for profesjonsstudier:  Bridging the gap between teacher education and the teaching profession: Hybrid educators

Karl Ingar Kittelsen Røberg, Senter for profesjonsstudier: Hvordan belønnes høyere utdanning i forskjellige institusjonelle arbeidsmarkedssettinger?

Talieh Sadeghi, Senter for profesjonsstudier: Kompetanse, kompetanseutvikling og måloppnåelse i NAV

Nora Kolkin Sarastuen, Senter for profesjonsstudier: Når fagarbeideren blir til en yrkesfaglærer

Sara Marie Jorunn Seehuus, Senter for profesjonsstudier: Profesjoner i endring? Betydningen av sosial og etnisk bakgrunn for kjønnsdeling i profesjonene og profesjonsutdanningene

Galina Shavard, Senter for profesjonsstudier: Teachers  profession reasoning in collaborative settings 

Thea Bertnes Strømme, Senter for profesjonsstudier: The School’s impact on dropout. An international, multilevel approach

Erik Thorstensen, AFI:  Ansvarlig innovasjon og velferdsteknologi

Susana Vilhena, Senter for profesjonsstudier: Understanding sanctions in social assistance in Norway and Portugal

Tatjana Zlatanovic, Senter for profesjonsstudier: Sykepleielærernes bidrag til profesjonell sykepleieutvikling som respons på dagens utfordringer i det norske helsevesenet

Avsluttede ph.d.-prosjekter.

Senter for profesjonsstudier Publisert: Oppdatert: