HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Prosjektsammendrag PraDa

Bruk av elevresultater («data») i norske skoler og kommuner (PraDa).

PraDa logo 695px

Dette prosjektet vil utforske praksiser rundt bruk av data om elevenes læring i norske skoler og kommuner. I løpet av det siste tiåret har det vært en økning i tilgjengelig informasjon for kommuner, skoleledere og lærere i forhold til elevprestasjoner, men kunnskap om hvordan data brukes er begrenset. Praksiser rundt bruk av data vil bli undersøkt med tanke på hva som skjer når individer samhandler rundt to vurderingsverktøy: nasjonale prøver og karakterer.

Det første verktøyet representerer en ny innovasjon, mens den andre representerer den mer tradisjonelle formen for vurdering. Fra et styringsperspektiv vil førstnevnte representere en måte for nasjonale myndigheter å koordinere tiltak og aktiviteter på og som sådan har den en sterkere ansvarlighetslogikk. Selv om det er en økende interesse for å studere bruk av data internasjonalt, har forskningen i mindre grad fokusert på bruk av data på ulike nivåer i organisasjonen og teoriperspektiver som kan foreslå mulige veier mellom praksis rundt bruk av data og elevenes læringsutbytte har i liten grad blitt utviklet.

PraDA

Slike undersøkelser vil bli gjort mulig gjennom en multimetodisk og longitudinelt design hvor to spørreundersøkelser og kvalitative studier (observasjon, intervju, dokumentanalyse) vil bli gjennomført. Spørreundersøkelsene vil bli utført i en tredjedel av kommunene i Norge, også ved hjelp av data som allerede er tilgjengelig på elevprestasjoner (nasjonale prøver). Den kvalitative delen av studien vil gjennomføres ved at et trinn med elever (og dermed også deres lærere, rektorer og skoleeiere) i tre ungdomsskoler i tre forskjellige kommuner blir fulgt fra 8.-10.klasse. Utvalget vil være kommuner med ulike egenskaper i form av kvalitetssikringssystemer.

PraDa vil dermed kunne utvikle ny kunnskap av nasjonal og internasjonal betydning innen nye styringsformer og bruk av data.

Prosjektet har tre delprosjekter:

Delprosjekt A: Kartlegging av lokale praksiser rundt bruk av elevresultater (ansvarlig: Guri Skedsmo)

Delprosjekt B: Kjennetegn ved skolers bruk av elevresultater (ansvarlig: Sølvi Mausethagen)

Delprosjekt C: Bruk av elevresultater i et styringsperspektiv (ansvarlig: Tine S. Prøitz)

Senter for profesjonsstudier Publisert: Oppdatert: