HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

StudData

StudData er en database for studier av rekruttering til profesjoner, kvalifisering for profesjonell yrkesutøvelse og profesjonelles karrierer.

StudData er en database som skal gi grunnlag for panel- og forløpsstudier. Det er en større og langsiktig satsing som omfatter en rekke profesjoner/profesjonsutdanninger. StudData er et samarbeidsprosjekt der flere norske høgskoler og universitet deltar. I tillegg er det inngått et samarbeid med et svensk universitet. I dag omfatter databasen fire kull studenter. Studentene mottar et spørreskjema i første studieår, i siste studiesemester, og 3 og 6 år etter endt utdanning. I tillegg er det koblet på registerdata fra Felles studentssystem (FS) og Statistisk Sentralbyrå om utdanning og arbeidsmarkedstilknytning etter fullført profesjonsutdanning.  

Senter for profesjonsstudier (SPS), OsloMet - storbyuniversitetet, leder og koordinerer oppbyggingen av databasen, som er finansiert av Norges forskningsråd og OsloMet - storbyuniversitetet. Det faglige og administrative ansvaret for StudData ved Senter for profesjonsstudier har professor Bente Abrahamsen.

Senter for profesjonsstudier Publisert: