HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Ny rapport om frafallet ved OsloMet

Det er stadig flere studenter som ikke fullfører utdanningen de har startet på. – For å forstå og forebygge frafallet må man se på de ulike typene av frafall og sette inn relevante tiltak, sier forsker bak ny studie om frafall.

– Undersøkelsen vår viser store variasjoner i type frafall, hvem som faller fra og hva årsakene kan være, sier forsker Oda Nedregård ved Senter for profesjonsstudier.

Sammen med professor Bente Abrahamsen har hun sett på frafallet ved 12 profesjonsutdanninger på sin egen institusjon; OsloMet – storbyuniversitetet.

– Vi ønsket å få mer kunnskap om omfang og årsaker til frafall ved universitetet, forteller Bente Abrahamsen, professor ved storbyuniversitetet.
Frafall er antall studenter som slutter på en utdanning, altså de som har «falt fra».

Mindre frafall med stor interesse for studiet

– Faglig motivasjon er en særdeles viktig drivkraft for å fullføre utdanningsløpet, forteller Abrahamsen.
Studenter som har valgt utdanningen fordi de er faglig interessert i studiet eller det yrket studiet leder frem til, har nesten halvert tendensen til å falle fra sammenliknet med studenter med lavere faglig interesse. Dette gjelder for både kvinnelige og mannlige studenter.

Dette er ny kunnskap. Faglig motivasjon har ikke tidligere blitt undersøkt i sammenheng med frafall.

Les rapporten "Frafall fra profesjonsutdanningene ved OsloMet"

Elise Koppang Frøjd Publisert: Oppdatert: