HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Aldring, helse og velferd

Forskningsgruppen forsker på aldring, og forløpet av aldring i et biologisk, psykologisk, sosialt og kulturelt perspektiv. Prioriterte forskningsområder er samfunnshelse, kvalitet på helsetjenester, helseintervensjoner og kunnskapstranslasjon.

Forskningsgruppen Aldring, velferd og helse (AVH) undersøker utfordringer og konsekvenser for helse og livskvalitet for eldre som bor i eget hjem, i omsorgsbolig eller på sykehjem, og for eldre brukere av seniorsentre og helsetjenester.

AVH fokuserer på aldringens biologiske, psykologiske og sosiale aspekter. Dette inkluderer forskning på funksjonshemning, fysisk funksjon, næringsstatus, livskvalitet, brukermedvirkning, helseinformasjonsforståelse, etnisitet, etikk, helsetjenester og velferdsteknologi. Prioriterte forskningsfelt er

  • kommunehelsetjenesten
  • evalueringverktøy, intervensjoner og implementering
  • helsetjenesteforskning og innovasjon

AVH er et tverrfaglig team bestående av forskere fra fysioterapi, vernepleie, medisin, sykepleie, utdanning, ergoterapi, klinisk ernæring, fysiologi, adferdsbiologi, sosiologi og statsvitenskap. En sentral målsetning er å bidra til aktiv og sunn alderdom ved at forskningen informerer, og informeres av, politiske beslutninger og praksisfeltet.

Vi vektlegger samarbeid mellom praksisfelt, brukere, politikere og utdanning på bachelor-, master- og på doktorgradsnivå. Forskningsgruppen har et utstrakt FoU-samarbeid med regionale og lokale helsemyndigheter og -institusjoner. Våre forskere bistår også som rådgivere overfor helsemyndigheter.

Forskningsgruppen er tatt opp i OsloMets booster-prosjekt som har som formål å utvikle mer synlige og konkurransedyktige forskningsgrupper.

Forskningsprosjekter

A cross-sectoral approach to high quality health care transitions for older people (CROSSCARE-OLD)

Prosjektet "A cross-sectoral approach to high quality health care transitions for older people"  (CROSSCARE-OLD) tar sikte på å øke forståelsen av hvordan tverrsektorfaktorer påvirker omsorgsoverganger for eldre fra sykehus til kommunal omsorg. Prosjektet anvender en integrert treveis tilnærming for å utvikle en tverrsektormodell for 30-dagers overgangsbehandling for geriatriske pasienter ved å vurdere

  • brukerperspektiv på kvalitet av overgangsbehandling
  • vertikal koordinering av helse- og omsorgstjenester for eldre mennesker
  • horisontal koordinering i overgangsbehandling innen og mellom kommuner

Helsetjenester og Nursing NTNU Gjøvik. Prosjektet finansieres av Forskningsrådets program for helse, omsorg og velferdsforskning (HELSEVEL), og er et samarbeid mellom Norsk samfunnsforskning (NOVA), Fakultet for helsefag (HiOA) og Senter for omsorgsforskning, NTNU.

Prosjektleder: Professor  Astrid Bergland.

Community-living older adults living with chronic musculoskeletal pain: The effect of an evidence-based intervention on pain, function, health and behaviour

Publikasjoner: Cederbom, S., Denison, E. Bergland, A. (2017). A behavioral medicine intervention for community-dwelling older adults with chronic musculoskeletal pain: protocol for a randomized controlled trial.  Journal of pain research , 10: 845–853. doi:  10.2147/JPR.S129648. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5391824/

Kontakt: Postdoc  Sara Cederbom.

Gruppebilde av forskerne i forskergruppen Aldring, helse og velferd

Ph.d.-prosjekter

Promoting elderly social activities using tangible cup
Kontakt: Way Kiat Bong, stipendiat

Nutritional status, health-related quality of life and physical function in hospitalized elderly patients  
Kontakt: Ellisiv Lærum Jacobsen, stipendiat

User participation in institution based rehabilitation – the meaning of different understandings and experiences, organization and framework for the geriatric patient involvement in their own healthcare?
Kontakt: Linda Aimee Hartford Kvæl, stipendiat

Primary health care: Steady on your feet after experiencing hip fracture
Kontakt: Annette Vogt Hauger, stipendiat

Barriers to equitable healthcare services for older migrants
Kontakt: Sanjana Arora, stipendiat  

Long-term follow-up of cardiac patients with smartphone - a randomized clinical trial
Kontakt: Pernille Lunde, stipendiat

Falls prevention for community-dwelling elderly
Kontakt: Maria Bjerk, stipendiat

Older acute geriatric patients recently discharged from hospital (OLDPADIS)
Kontakt: Sylvia Sunde, stipendiat

The effect of exercise on physical function in older women with osteoporosis and a history of vertebral fracture. A randomized controlled trial
Kontakt: Brita Stanghelle, stipendiat  

Responsible innovations for dignified lives at home for persons with mild cognitive impairment or dementia
Kontakt: Torhild Holthe, stipendiat

Quality of Life in Persons with Stroke after Specialized Rehabilitation in China, In depth Interviews of Persons Participating in the SIN Stroke Study
Kontakt: Rongrong Wang, stipendiat

User perspectives on quality in transitional health care for geriatric patients (UP- GEPA): Focus on interprofessional collaboration
Kontakt: Ingvild Lilleheie, stipendiat  

Nutrition Care for elderly patients after critical diseases a qualitative study of the experiences of patients, families and health professionals 
Kontakt: Christine Hillestad Hestevik, stipendiat

Broken hips – broken lives
Kontakt: Irene Vestøl Stødle, stipendiat

Health workers' experience with learning networks as a method of developing and implementing more user-friendly patient care for elderly and chronically ill patients
Kontakt: Cecilie Fromholt Olsen, stipendiat

Needs-identified dementia health care service in nursing homes
Kontakt: Agnete Nygaard, stipendiat

Aktuelt fra forskergruppen

Demenspasienter blir «forskere» for å finne ny kunnskap
Kronikk av Astrid Bergsland på Forskning.no 25. februar 2018

Velferdsstaten på retur?   
Kronikk av Astrid Bergland i Dagsavisen 24. juli 2017.

Fikk  forskningspris for doktorgradsarbeid  
Førsteamanuensis Elisabeth Wiken Telenius mottok Leon Jarners forskningspris for sitt doktorgradsarbeid om hvordan sykehjemsbeboere med demens kan ha god effekt av styrke- og balansetrening i juni 2017.

Leder hjerneslagssamarbeid med ni klinikker i sju land  
Birgitta Langhammer var månedens forsker i Helse Sør-Øst i november 2016.

Mat til besvær: Underernæring og eldre  
Ellisiv Lærum Jacobsen skriver for tiden doktorgrad om ernæring, fysisk funksjon og livskvalitet hos syke eldre. Hun holdt dette PechaKucha-foredraget etter invitasjon fra Forskningsrådet i oktober 2016.

Kompetanser

Slag

Demens sykdom og kognitiv svekkelse

Diabetes

Hypertensjon

Osteoporose

KOLS

Hjertekarsykdommer

Brudd

Fall

Smerte

Helsetjenesteforskning

Livskvalitet

Intervensjoner: Helsefremmende, forebyggende, rehabilitering og behandling

Implementering

Utrulling (scaling up)

Hjemmebaserte tjenester

Etnisitet

Helseinformasjonsforståelse

Funksjonshemming

Fysisk, psykisk og sosial funksjon

Brukermedvirkning og brukerstyrt forskning

Livsfortellinger

Velferdsteknologi 

Anvendt og klinisk forskning