HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Psykomotorisk fysioterapi

Muskelskjeletthelse

Forskningsgruppen driver teoretisk og empirisk forskning knyttet til skader, sykdom og plager tilknyttet kroppens bevegelsesapparat

Betegnelsen muskelskjeletthelse er i tråd med Muskel- og skjelettsatsingen og omfatter fem hovedgrupper:

  • Smerter og andre plager og/eller endret funksjon i bevegelsesapparatet som følge av fysiske og psykiske belastninger
  • Ikke-infeksiøse inflammatoriske (betennelsesaktige) sykdommer i ledd, ryggsøyle og/eller bløtdeler
  • Degenerative sykdommer i ledd og/eller ryggsøyle
  • Patologisk beintap/osteoporose med eller uten osteoporotiske brudd
  • Skader i bevegelsesapparatet inkludert følgetilstander som en konsekvens av slike skader

Undersøkelse, forebygging og behandling av disse hovedgruppene utgjør et sentralt element i fysioterapifaglig utøvelse. Forskningsgruppen har fokus både på teoretisk og empirisk forskning knyttet til disse fem hovedgruppene innen Muskelskjeletthelse. Det legges vekt på en bred forståelse av årsakssammenhenger og tilnærminger både ut fra et individuelt og samfunnsmessig perspektiv.

Forskningsgruppen har både kvantitativ og kvalitativ metodekompetanse. Kvantitativt arbeides det våde med observasjonsstudier, som f.eks. longitudinelle design og tverrsnittsstudier, og med eksperimentelle studier. Kvalitativt dekkes alle de sentrale datatypene, deltakende observasjon, intervju og dokumenter. Flere av gruppens medlemmer har et betydelig internasjonalt nettverk.

Medlemmene i forskergruppen Muskelskjeletthelse

Blogg

Les om prosjekter, publiseringer og mer på muskhealth.com