HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Edda Stang disputerer

Edda Stang disputerer for ph.d.-graden i sosialt arbeid og sosialpolitikk med avhandlingen Barnevernet i den digitale offentligheten - Ytringer og debatt om norsk barnevern i sosiale medier

Edda Stang

Sted: Pilestredet 35, PH 322, OsloMet – storbyuniversitetet

Dato og tid: torsdag 6. desember 2018 kl. 10.00-15.00

Prøveforelesning

torsdag 6.desember kl. 10.00
Oppgitt emne: Normative spørsmål og motsetninger i barnevernet og i medborgernes syn på det - ut fra norsk og internasjonal forskning

Opponenter

Førsteopponent: professor Tommy Lundström, Stockholms universitet
Andreopponent: professor Dag Elgesem, Universitetet i Bergen
Tredje opponent: professor Ingeborg Helgeland, OsloMet

Leder av disputasen

Prøveforelesning og disputas blir ledet av dekan Ann-Helén Bay, Fakultet for samfunnsvitenskap, OsloMet

Veiledere

Hovedveileder: professor Nicole Hennum, Institutt for sosialfag, OsloMet
Medveileder: forskningsleder Kari Steen-Johnsen, Institutt for samfunnsforskning

Sammendrag

Sammendrag
Abstract

Anne Thorsen Publisert: Oppdatert: