HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Bibliotek- og informasjonsvitenskap

Informasjon og samfunn (INFOSAM)

Gruppen studerer informasjonsfeltets profesjoner, som for eksempel arkiv og bibliotek, og deres samfunnsmessige rolle.

Hva forsker vi på?

Overordnet har forskergruppen følgende forskningstema:

  • Samfunnsmessig rolle. Studier av den samfunnsmessige rollen til arkiv, bibliotek og andre informasjonsorganiserende og informasjonsformidlende institusjoner, og studier av hvordan teknologi og andre samfunnsmessige utviklingstrekk påvirker disse institusjonenes rolle og relevans. Studier av disse institusjonenes historie faller inn under dette punktet.
  • Informasjonsfeltets profesjoner. Studier av informasjonsfeltets profesjoner, for eksempel bibliotekarer og arkivarer, og hvordan den teknologiske og samfunnsmessige utviklingen virker inn på disse profesjonenes rolle, relevans og jurisdiksjon.
  • Nytten av informasjon. Verdsetting og nytteeffekter av informasjon og av bibliotek, arkiv og andre informasjonsorganiserende og -formidlende institusjoner.
  • Informasjonsadferd. Studier av informasjonsadferd: Menneskers bruk av informasjon i arbeid, utdanning og hverdagsliv.

Relasjon til utdanning

Emnene for forskningen i gruppa knytter direkte til emnekretsen Bibliotek og samfunn som er en av tre emnekretser i utdanningsprogrammene i bibliotek- og informasjonsvitenskap på alle tre nivå (bachelor, master og doktorgrad). I bachelorutdanningen i arkiv knytter det an til emner som arkiv og samfunn, arkivarens rolle, etikk og rolleforståelse og arkivpedagogikk.