HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Ny rapportserie: Sosiale ulikheter i helse blant barn og unge

Tre forskere fra OsloMet – storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus) har skrevet en serie på fire rapporter om sosiale ulikheter i helse blant barn og unge, på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Rapportserien bygger på den nasjonale kunnskapsoversikten over sosial ulikhet i helse som ble utarbeidet for samme oppdragsgiver (Dahl mfl. 2014).

Nytt i denne serien av rapporter er at de skal være handlingsrelevante for kommunene.

Bakgrunnen for dette er den framskutte rollen kommunene har fått gjennom den nye folkehelseloven som ble innført i 2012.
Intensjonen med rapportene er ikke å «instruere» kommunene og folkehelsekoordinatorene i hva de skal gjøre med sosial ulikhet i helse lokalt. Ambisjonen er snarere å formidle forskningsbasert kunnskap om hvordan problemene arter seg, og særlig hva som med stor sannsynlighet kan bidra til å redusere problemene. Vi beskriver en rekke lovende tiltak som kommunene faktisk har satt i verk, for å gi ideer og inspirasjon til hva kommunene kan gjøre på dette folkehelseområdet.

Dersom kommunene finner noen ideer passende og lovende, er det opp til dem selv, ut fra lokale mål og forutsetninger, å sette disse ideene ut i livet.

Rapportene

Åshild Losnegard Publisert: Oppdatert: