HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Systematisk oppfølging av frafall. En klynge-randomisert evaluering av IKO-modellen

Prosjektet skal evaluere effektene av en modell for å redusere frafallet i videregående skoler, som i disse dager prøves ut i fire fylkeskommuner (Hedmark, Oppland, Nord-Trøndelag og Aust-Agder).

Modellen som testes er utviklet av Akershus fylkeskommune og består av tre hovedelementer – Identifisering, Kartlegging og Oppfølging. Den blir derfor kalt IKO-modellen. Hensikten med modellen er å bidra til bedre struktur og systematikk i oppfølging av risikoelever, slik at skolene raskt kommer i gang med målrettede tiltak for elever som står i fare for å avslutte opplæringen.

IKO-modellen er allerede prøvd ut i Akershus fylkeskommune. Ansatte herfra fungerer som mentorer når det nå gjennomføres det et stort eksperiment, en såkalt randomisert kontrollert studie, der 42 videregående skoler er tilfeldig fordelt til eksperiment- og kontrollgruppe. Det betyr at halvparten av skolene innfører IKO-modellen, mens resten fortsetter med det frafallsforebyggende arbeidet som før. Forskerne ved Høgskolen i Oslo og Akershus følger utviklingen ved skolene nøye, gjennom spørreundersøkelser og registerdata, observasjon og kvalitative intervjuer av skoleledelse, rådgivere, lærere og elever.

Undersøkelsen vil gi svar på om IKO-modellen bidrar til redusert frafall i videregående skole.

Prosjektet er finansiert av Kunnskapsdepartementet og ledes av Ira Malmberg-Heimonen.

Kunnskapsdepartementets side om Program for bedre gjennomføring

Veileder for IKO-modellen (pdf)

Første underveisrapport:

Systematisk frafallsforebygging i videregående skole – en evaluering med klyngerandomisert design (pdf)

Nyhetsbrev 2017

Andre underveisrapport

Systematisk frafallsforebygging i videregående skole – en evaluering med klyngerandomisert design. Andre underveisrapport (pdf)

English version

Samarbeidspartnere

  Akershus Fylkeskommune

  Oppland Fylkeskommune: samtlige VG skoler

  Nord-Trøndelag Fylkeskommune: samtlige VG skoler
  Hedmark Fylkeskommune: samtlige VG skoler

  Aust-Agder Fylkeskommune: samtlige VG skoler

  Internasjonal samarbeidspartner:
  Senior researcher Mary Visher, MDRC, Berkley, US

Prosjektperiode

Start: 15.02.2016

Slutt: 15.02.2019

Finansiering

  Kunnskapsdepartementet: Program for bedre gjennomføring

Verdi

 • Total kontraktsum 15,6 mill (m mva.)

Prosjektnummer

  15593-916039