HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Autonome systemer og nettverk (ASN)

Gruppens arbeid dreier seg hovedsakelig om autonome systemer og nettverk samt parallellprosessering i et «ubiquitous computing framework» – det vi si i en fremtid hvor det overalt er en høy tetthet av autonome datamaskinsystemer.

ASN-gruppen ved OsloMet er en tverrfaglig forskningsgruppe som fokuserer på komplekse systemer og nettverk, autonome systemer, nettverks- og systemadministrasjon, skyinfrastrukturer, stordata (big data) og maskinlæring.

Gruppen består av informatikere og forskere med ekspertise innen emner som statistikk, maskinlæring, kunstig intelligens, operativsystemer og nettverk, komplekse systemer samt eksperter fra IT-bransjen med lang erfaring innen systemadministrasjon, programvarearkitektur, bedriftsnettverk og sikkerhet.

ASN-gruppen kan som en helhet tilby en unik miks av perspektiver på ulike tilnærminger, teknologier og faglige aspekter knyttet til autonome systemer, nettverks- og systemadministrasjon. Publikasjonene våre har vist at vi besitter en svært bred forståelse av dagens komplekse tjenester og systemer som gjør oss i stand til å bygge broer mellom avanserte teoretiske ideer og tekniske utfordringer fra virkeligheten.

ASN-gruppen har siden 2003 vært involvert i undervisningen på masterstudiet i nettverks- og systemadministrasjon, i samarbeid med Universitetet i Oslo. Gruppen er en toneangivende aktør i arbeidet med å skape et internasjonalt fellesskap for undervisere innen nettverks- og systemadministrasjon, og spiller en ledende rolle både i USENIX Journal of Education in System Administration og USENIX Summit for educators in system administration. ASN var medlem av det europeiske EMANICS Network of Excellence-prosjektet fra 2004 til 2008.

ASN er leverandør av ALTO-skyen – det største OpenStack-systemet som er i produktiv bruk ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge, med 1024 kjerneprosessorer og 4 TB RAM. ALTO fungerer som et testmiljø og en plattform for eksperimenter. I tillegg til å drive testing har administrasjon av nettskyer og de virtuelle maskinene de omfatter, også en sentral plass i ASN-gruppens forskningsvirksomhet. Ved å administrere en nettsky som er i produktiv bruk får gruppen en realistisk forskningscase som gjør det mulig å identifisere nye administrasjonsutfordringer og finne frem til løsninger.

Gruppens viktigste forskningsområder inkluderer:

  • Skyinfrastruktur, virtualisering og tjenesteadministrasjon
  • Tingenes internett (IoT), programvaredefinerte nettverk (SDN), nettverkssikkerhet
  • Stordata (big data), maskinlæring, kunstig intelligens, dyp læring
  • Komplekse og autonome/selvorganiserende systemer, biologisk inspirerte systemer
  • Grønne IT- og operativsystemer (f.eks. IncludeOS: en minimalistisk og lite ressurskrevende unikernel-løsning for skysystemer)

ASN-gruppen samarbeider med en rekke nasjonale og internasjonale partnere, blant annet universiteter og forskningsinstitutter som Universitetet i Oslo, NTNU, Universitetet i Agder, Rochester Institute of Technology, University of South Florida, Manchester Metropolitan University, Simula og UNIK og selskaper som Telenor, IBM, Lunis og Linpro.

Prosjekter

  • SOCRATES project
    (Self-Organising Computational substRATES) – et prosjekt i samarbeid med NTNU, med støtte fra Forskningsrådets IKTPLUSS-program
    Kontaktperson: Stefano Nichele