HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Illustrasjonsbilde

Matematisk modellering

Det å kunne formulere praktiske problemstillinger ved hjelp av matematikk gjør oss i stand til å se sammenhenger og til å gjøre prediksjoner.

Kvantitative metoder står svært sentralt innen en rekke fagfelt – ikke minst ingeniørfag, hvor presise forutsigelser er avgjørende. Dette er grunnen til at alle disse fagene undervises på tekniske utdanninger verden over – gjerne med fokus på anvendelser.

Matematisk modellering inkluderer både analytisk matematikk, algebra, geometri, statistikk, numeriske metoder og programmering. Den faglige kompetansen i denne gruppa spenner over alle disse områdene, noe vi ser på som en styrke.  I møte med stadig mer komplekse problemer er samarbeid på tvers av de tradisjonelle disiplinene nødvendig.

Forskingsområdet til gruppa vil bestå i å videreutvikle denne kompetansen og å bidra til forskningslitteraturen. Videre tror vi at ferdighetene våre i større grad enn nå kan komme flere til gode – både studenter og kollegaer ved andre institutter. Med mer eller mindre jevne mellomrom ønsker vi å holde uformelle seminarer i gruppa. Hit vil vi også gjerne invitere forskere fra andre grupper og linjer – både som publikum og forelesere.

Nettverk og samarbeidspartnere

Gruppa har allerede en rekke etablerte samarbeid – både i inn- og utland. Vi samarbeider med Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Stockholms Universitet, University of Cambridge, Storbritannia og Universitat de Barcelona, Spania.

Videre håper vi på sikt å få enda flere samarbeidspartnere – også ved vårt eget fakultet.

Samspill med utdanningene

Vår egen forskning er høyst relevant når det gjelder undervisning i beregninger, som nå har blitt en sentral del av undervisningen i matematikk. Med «beregninger» vil vi her mene implementering av numeriske metoder – gjerne med bruk på praktiske problemstillinger hentet fra ingeniørstudentenes egne fagfelt.  

Det at vi har førstehånds kjennskap til å finne løsninger på mer eller mindre komplekse praktiske problemer er en stor fordel i denne sammenhengen. Ut over dette kan vi også vise konkret til egen forskning – der det faller naturlig i undervisninga.

Vi ønsker også å kunne bidra ved masteroppgaver hvor matematiske metoder inngår. Problemstillinger knyttet til gass- og væskestrømning, for eksempel, vil kunne være interessante og relevante i denne sammenhengen.

English version

Kontakt

Medlemmer