HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Illustrasjonsbilde

Universell utforming av IKT

Forskningsgruppen Universell utforming av IKT (UD-ICT) er ansvarlig for det engelskspråklige masterprogrammet i Universal Design of ICT og International Summer School in Universal Design of ICT. Gruppen er også involvert i veiledning av studenter i tilknytning til European Project Semester (EPS). Alle kurs og forskningsprosjekter gjør bruk av den nyeste teknologien tilgjengelig i vår Interaksjons Lab (iLab).

Forskningsgruppen Universell utforming av IKT (UD-ICT) er i forskningsfronten på verdensbasis innenfor universell utforming av IKT.

Forskningen i UD-ICT gruppen dreier seg om å identifisere digitale barrierer slik at de kan fjernes. I dette henseende fokuserer vi på bedre forståelse av utfordringene som brukere av IKT-systemer kan møte i ulike situasjoner, og på å designe, utvikle og evaluere IKT-systemer sammen med brukerne for å sikre universell utforming. Forskningsgruppen er også i front når det gjelder å fremme diskusjon og endringer innen eksisterende IKT-systemer, og i å sikre at både eksisterende og nye IKT-systemer er universelt utformet.  

Universell design-rådgivere

Gruppens medlemmer har fungert som konsulenter og rådgivere for nasjonale og internasjonale selskap, offentlige organer og sivile samfunnsorganisasjoner.

Eksempelvis:

  • United Nations International Telecommunications Union
  • Verdens helseorganisasjon (WHO)
  • EU-prosjekter
  • Den norske stat
  • Den amerikanske stat 

Undervisning i universell design

Gruppen har etablert masterprogrammet Master in Universal Design of ICT. Gruppen tar også del i veiledning av bachelor- og mastergradsstudenter, samt Ph.D.-kandidater. I tillegg utvikler og underviser gruppemedlemmer kurs som enten dreier seg direkte om, eller er relatert til universell utforming av IKT.

Eksternfinansierte prosjekter

I forskningsgruppen er det en sterk kultur for å publisere forskningsresultater i fagfellevurderte kanaler, og å regelmessig søke om finansiering.

Prosjekter

MOOCAP - MOOCs for Accessibility Partnership