HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Åpent møte: Hvordan jobbe med redelighet i forskningsorganisasjoner?

PRINTEGER-prosjektet ved OsloMet, i samarbeid med Forskerforbundet, inviterer til åpent møte.

Sted: OsloMet, Stensberggaten 26, rom X158 (1. etasje), Oslo Dato og tid: tirsdag 28. august 2018 kl. 14.00 - 16.00

Forskningsfusk og kritikkverdig forskningspraksis forekommer, og de siste årene har man institusjonalisert arbeidet med å håndtere mulig fusk og jobbe for å styrke redelighet og god forskningsskikk. I Norge har den nye loven om organisering av forskningsetisk arbeid (Forskningsetikkloven) økt forventningene til at forskningsutførende organisasjoner skal styrke undervisning og opplæring i forskningsetikk, vedta interne retningslinjer for behandling av redelighetssaker, og etablere et forskningsstøtteapparat som kan veilede forskere i konkrete forskningsetiske problemstillinger.

Det europeiske forskningsprosjektet PRINTEGER (Promoting Integrity as an Integral Dimension of Excellence in Research, www.printeger.eu) har forsket på fusk og redelighet i forskning, og som partner i dette arbeidet har Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet tatt et organisatorisk perspektiv på temaet, d.v.s. studert redelige og uredelige praksiser i tilknytning til forskeres arbeidshverdag. I en europeisk konsensusprosess der bl.a. Forskerforbundet deltok ble anbefalinger for hvordan jobbe med redelighet i praksis utviklet.

Disse anbefalingene (se https://printeger.eu/bonn-printeger-statement/) har også blitt oversatt av Forskerforbundet til norsk (se https://www.forskerforbundet.no/Documents/diverse/Bonn_PRINTEGER_statement_NO.pdf ).
PRINTEGER er nå i avslutningsfasen og dette møtet formidler viktige innsikter fra prosjektet generelt, og konsensusanbefalingene spesielt.

 

Program

13.30 – 14.00: Lett bevertning

14.00 – 14.10: Kort velkommen og introduksjon til ettermiddagen, ved Ellen-Marie Forsberg, AFI, OsloMet

14.10 – 14.40: Konsensusuttalelsen. Presentasjon ved Frank Anthun, Forskerforbundet

14.40 – 15.10: Andre resultater fra PRINTEGER-prosjektet, med fokus på verktøy for ledere. Presentasjon ved Eric Breit, AFI, OsloMet

15.10 – 16.00: Panel: Hvordan jobbe med redelighet i forskningsorganisasjoner? Hvilke ressurser har vi og hvordan kan vi bygge på disse og jobbe videre? Panel og diskusjon med salen.

Panelmedlemmer:

Torkild Vinther (De Nasjonale Forskningsetiske Komiteene), Frank Anthun (Forskerforbundet), Eric Breit (AFI), Trine B. Haugen (OsloMet).

Moderator: Ellen-Marie Forsberg (AFI).

16.00: Avslutning

 

Påmelding

Møtet er gratis, men vi ber om registrering her: https://skjema.uio.no/printeger

LOGOER