HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Åpning av Kompetansesenter for yrkesfag

Velkommen til åpningen av Kompetansesenter for yrkesfag ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet – storbyuniversitetet. Kompetansesenteret skal være et miljø der studenter, bedrifter og arbeidsliv kan få nødvendig kompetanseutvikling innen det yrkesfaglige feltet.

Sted: OsloMet – storbyuniversitetet, studiested Kjeller, Kunnskapsveien 55, rom E111 Dato og tid: onsdag 23. mai 2018 kl. 11.30 - 15.30

Fasaden på studiested Kjeller i svart-hvitt

Ved senteret skal vi lede og koordinere kompetanseutvikling innenfor det yrkesfaglige feltet, utvikle kompetanse og drive etter- og videreutdanning for blant andre skole, opplæringskontor og bedrifter i et livslangt perspektiv. I tillegg skal vi drive forskning på yrkesfag på høyt nivå.

Alle studenter, ansatte og samarbeidspartnere er velkommen til åpningen den 23. mai, hvor vi også får besøk av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Program

11.30:  Lunsj
12.00:  Velkommen ved instituttleder Sidsel Øiestad Grande
12.05:  Åpning ved rektor Curt Rice
12.15:  Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner
12.35:  Hva vil vi med kompetansesenter for yrkesfag? ved instituttleder Sidsel Øiestad Grande og leder for kompetansesenteret professor Grete Haaland
12.55: Regionale yrkesdidaktiske utfordringer i en nasjonal kontekst, ved førstelektor Hans O. Ringereide, Universitetet i Agder
13.05:  Vi trenger Kompetansesenteret for yrkesfag! ved Are Turmo, kompetansedirektør i NHO, 
13.25:  Å forstå yrkesfag - verdien av faglighet ved Roger H. Heimli, 2. nestleder i LO
13.45:  Kaffe og kake
14.15:  Faglig fornying gjennom medarbeiderdrevet innovasjon ved professor Nina Amble
14.40:  Arbeidsplassbasert videreutdanning i innovasjonspedagogikk ved universitetslektor Marit Engum Hansen                                                                                                               
15.05:  Verdsetting av realkompetanse – en forutsetning for livslang læring ved dosent Hæge Nore
15.30:  Avslutning ved instituttleder Sidsel Øiestad Grande

Musikk ved Jørgen Berg Svela

Lenke til kompetansesenterets blogg https://blogg.hioa.no/ksy/

Kontakt

Ved spørsmål om kompetansesenteret, kontakt senterleder Grete Haaland